Yearly Archives 2016

Tarkastukset käyntiin tammikuussa

Tarkastukset käyntiin tammikuussa Vuotta 2016 koskevat levikin- sekä jakeluntarkastukset käynnistyvät vuodenvaihteen jälkeen. Päivitetyt säännöt, ohjeet sekä tarkastuslomake löytyvät nyt täältä. Tutustuthan huolella uudistettuihin sääntöihin sekä päivitettyihin ohjeisiin ja käytäthän aina tarkastuslomakkeen uusinta versiota. Tarkastusten aikataulu Tarkastusten on määrä valmistua huhtikuun loppuun mennessä. Tätä silmällä pitäen lehdet on jaettu viiteen ryhmään, jonka mukaan lehden tarkastusajankohta määräytyy. Tarkastuslomake ja liitemateriaalit pyydetään lähettämään alla olevaan päivämäärään mennessä: Ammatti- ja järjestölehdet 20.1.2017 6–7-päiväiset sanomalehdet 3.2.2017 3–5-päiväiset sanomalehdet 17.2.2017 Yleisölehdet ja asiakaslehdet 24.2.2017 1–2-päiväiset sanomalehdet 3.3.2017 Kysymyksiinne vastaamme mielellämme.   Lisätietoja: Emma Syyrakki, tarkastuspäällikkö          040 358 9315, emma.syyrakki@mediaauditfinland.fi  
Read More

Muutoksia tarkastussääntöihin

Muutoksia tarkastussääntöihin Tarkastussääntöjen uudistusten tarkoituksena on helpottaa sekä tarkastukseen liittyvää työtä, että raportointia, ja tuottaa käyttökelpoisempia lukuja. Tarkastussäännöissä on uudistettu kaksi asiaa; korvattu tilausten ja irtonumeroiden hintaluokat (0-50% ja 51-85%) yhdellä maksullisella luokalla (0-85%) sekä kehitetty jakeluntarkastuksia niin, että keskiarvojakelun lisäksi voidaan tarkastuttaa maksimissaan kolme erillistä erikoisjakelua. MediaAuditFinland Oy:n hallituksen hyväksymät sääntöuudistukset tulevat voimaan jo kuluvaa vuotta 2016 koskeviin tarkastuksiin.   Levikintarkastuksissa jatkossa vain yksi hintaluokka Tähän asti sekä tilauksissa että irtonumeroissa on ollut käytössä kaksi erillistä hintaluokkaa: alennusluokka 0-50 % sekä alennusluokka 51-85 %, jotka on raportoitu erikseen. Jatkossa näitä hintaluokkia ei tarvitse enää eritellä, vaan levikintarkastuksissa raportoidaan maksulliset
Read More

Mainonnanestot yleistyvät, mutta mainontaan printissä suhtaudutaan positiivisesti

Mainonnanestot yleistyvät, mutta mainontaan printissä suhtaudutaan positiivisesti Kansallinen Mediatutkimus (KMT) on mitannut vuoden 2016 alusta adblockerin ja muiden mainonnanesto sovellusten yleisyyttä kaikkien 12 vuotta täyttäneiden suomalaisten keskuudessa. Ensimmäisten tulosten mukaan adblocker on käytössä 19%:lla tutkimukseen vastanneista 4815 henkilöstä. Adblockerin on asentanut tietokoneelleen, tabletilleen tai matkapuhelimeensa keskimääräistä useammin 18-24 vuotias (46 %), 25-34 vuotias (36 %), mieshenkilö (25 %) tai vastaaja joka on kiinnostunut tekniikasta ja tekniikan kehityksestä (32 %). KMT tutkimus mittaa niin ikään kuinka monella vastaajalla on ovessa tai postilaatikossa mainoskielto, tuorein tulos on 14 %. Mainoskielto on liimattuna keskimääräistä useammin Helsingissä (30 %), 25-34 vuotiaitten (30 %) tai
Read More

KMT lukijatiedote S15/K16

KMT raportoi nyt erikseen näköislehtien lukijat sanomalehdille Vuoden 2016 alusta Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) sanomalehtien lukemiskysymyksiä on täydennetty Kärkimedialehtien osalta, kansainvälisten mallien mukaisesti, koskemaan myös painetun lehden kanssa identtisiä näköislehtiä. Kustantajille ja mainostajille uudistus tuo luotettavan ja yksiselitteisen tavan osoittaa paljonko lisälukijoita painettu lehti mainoksineen saa digitaalisesta näköislehdestä. Suomen suurimpien sanomalehtien Kärkimedia-pakettiin  näköislehdet tuovat keskimäärin 4,7% lisää lukijoita. Puhelinhaastattelussa kysytään samalla mittaristolla painetun lehden ja sen näköislehden lukemista, sekä tuotetaan kummallekin vertailukelpoinen lehden keskimääräinen lukijamäärä. Näköislehtien tuoma lukijamäärien lisäys nettoprosentteina painetun lehden lukijamääriin, puolen vuoden aineiston n= 13 006 Lähde: KMT SL kevät 2016 Tuloksia voidaan tarkastella koko Kärkimedia-paketin (32 suurinta
Read More

Asiakaskyselyn tulokset 2016

Saimme toiminnastamme asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme palautetta tuoreessa asiakaskyselyssä niin KMT:n kuin levikintarkastusprosessinkin suhteen. Yhteensä 133 asiakastamme (vastausprosentti noin 30 %) antoi meille arvokasta palautetta. NetPromoterScoremme oli 35. Suosittelijat arvostavat luotettavuuttamme, asiantuntemustamme ja tuottamamme tiedon hyödyllisyyttä. Ei-suosittelijat puolestaan moittivat hinnoittelua, byrokratiaa ja raportoinnin tapoja. Kansalliselle Mediatutkimukselle KMT:lle sen käyttäjät antoivat kouluarvosanan 8,4, joka on hienoa palautetta KMT uudistukselle. Levikintarkastusprosessin kouluarvosanaksi saatiin LT-asiakkailta lähes kiitettävä 8,5. MediaAuditFinlandin yrityskuvassa vahvuuksinamme nähdään ammattitaitoisuus ja kyky tuottaa luotettavaa tietoa, joiden arvostus on noussut vielä aiemmasta. MAF nähdään myös uudenaikaisempana ja innovatiivisempana kuin aiemmin, mutta tälläkin saralla tavoittelemme parempaa tasoa. Kolmen viimeisen vuoden kehityksen kertoo alla
Read More

KMT 2015 lukijatiedote

Aktiivi-ikäiset suomalaiset seuraavat lehtien sisältöä monipuolisesti kaikilla mahdollisilla välineillä Viimeisimmän KMT-tutkimuksen mukaan lehtien lukeminen monipuolistuu entisestään, painetun lehden säilyttäessä suosituimman asemansa. Lehtien seuraaminen eri välineissä 2011-2015, % vastaajista, koko väestö 12+ Lähde: KMT AL + total 2015 Suomalaisista erityisesti 18-44 -vuotiaat ovat omaksuneet viikoittaiseen mediakulutukseensa lehtien sisältöjen seuraamisessa kaikki mahdolliset välineet matkapuhelimesta painettuun. 18-44 -vuotiaista painettua lehteä lukee viikoittain 70 prosenttia ja lähes yhtä moni eli 64 prosenttia matkapuhelimella, tietokoneella 59 prosenttia ja tabletilla 35 prosenttia. Yli 45 -vuotiailla painettu versio on ylivoimaisesti suosituin 92 prosentin viikko-osuudella. Mainontaan painetuissa medioissa ja niiden sähköisissä versioissa suhtaudutaan myönteisesti. Noin kolme neljäsosaa suomalaisista
Read More

Tarkastettu levikki on tärkeä mittari

Tarkastetut levikit, relevantti työkalu mediatoimistojen suunnittelijoille, tänäänkin Tarvitaanko tarkastettuja LT-levikkejä kiihtyvässä digitalisoituvassa mediasuunnittelun maailmassa? Miksi mitata vuodelta 1956 periytyvän mittarin mukaan lehtien maksettujen kappaleiden, painetun tai digitaalisen, leviämistä? Mihin näitä lukuja tarvitaan, ja käyttävätkö mediatoimistojen suunnittelijat niitä lainkaan? Pohdintaa ja keskustelua on käyty kustantajien sekä Media Audit Finlandin (MAF) työryhmien sisällä jo jonkin aikaa. Päätettiin siis kysyä mediatoimistojen ammattilaisten mielipidettä. Kysely tehtiin MAF:n printtisuunnittelijarekisteriin joulukuussa 2015, ja vastaukset saatiin 43 %:lta suunnittelijoista. Kiitos teille. Kaikki vastaajat (100%) olivat sitä mieltä, että levikintarkastuksia ja niiden raportointia ei pidä lopettaa. Ainoastaan 14% piti levikintarkastuslukuja mittarina vanhentuneinta ja katsoi, ettei niistä ole hyötyä
Read More