KMT raportoi nyt erikseen näköislehtien lukijat sanomalehdille

Vuoden 2016 alusta Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) sanomalehtien lukemiskysymyksiä on täydennetty Kärkimedialehtien osalta, kansainvälisten mallien mukaisesti, koskemaan myös painetun lehden kanssa identtisiä näköislehtiä. Kustantajille ja mainostajille uudistus tuo luotettavan ja yksiselitteisen tavan osoittaa paljonko lisälukijoita painettu lehti mainoksineen saa digitaalisesta näköislehdestä. Suomen suurimpien sanomalehtien Kärkimedia-pakettiin  näköislehdet tuovat keskimäärin 4,7% lisää lukijoita.

Puhelinhaastattelussa kysytään samalla mittaristolla painetun lehden ja sen näköislehden lukemista, sekä tuotetaan kummallekin vertailukelpoinen lehden keskimääräinen lukijamäärä.

Näköislehtien tuoma lukijamäärien lisäys nettoprosentteina painetun lehden lukijamääriin, puolen vuoden aineiston n= 13 006
Lähde: KMT SL kevät 2016
kmt_nakoislehdet_k16

Tuloksia voidaan tarkastella koko Kärkimedia-paketin (32 suurinta sanomalehteä) ja muutaman yksittäisen sanomalehden osalta jo puolen vuoden tulosten perusteella. Helmikuussa 2017 raportoidaan koko vuoden aineisto ja entistä useamman sanomalehden näköislehden kontaktiluvut.

Digitaalisen lukemisen yleistymisestä huolimatta KMT:n lukuväline kysymys kertoo painetun käyttöliittymän olevan edelleen suosituin suomalaisten keskuudessa.  Keskimäärin luetaan KMT-lehdistä 5,0 aikakauslehteä ja 1,6 sanomalehteä tai niiden liitettä tai kaupunki- ja noutopistelehteä. Lehden painettu versio on edelleen ylivoimaisesti suosituin tapa sisällön seuraamiseen, 80 % lukee painettua versiota viikoittain. Tietokoneella lukeminen on seuraavaksi suosituinta (51 %). Matkapuhelimella lukevien määrä lähentelee jo tietokoneen lukuja ja myös tabletilla lukevien määrä kasvaa hiljalleen.

Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen viikoittain eri lukuvälineillä 2011-2016:
Lähde: KMT Kuluttaja 2011-2014 ja KMT AL + total 2015-Kevät 2016
kmt_kuva2_s15k16Edellisten mittaustulosten mukaisesti myös mainontaan suhtaudutaan myönteisimmin painetussa mediassa; 82 % suhtautuu myönteisesti mainontaan painetussa sanomalehdissä, 76 % ilmaisjakelu- ja noutopiste lehdissä, 71 % iltapäivälehdissä, 67 % aikakauslehdissä. Kaupallisten tv-kanavien, radion ja nettisivustojen jäädessä huomattavasti alhaisempiin lukemiin (50-30 % mainontaan myönteisesti suhtautuvia).

KMT tutkimuksessa mitattiin yhteensä 95 aikakauslehden, 39 sanomalehden, 33 kaupunki- ja noutopistelehden sekä 4 sanomalehden liitteen lukijamäärät.

KMT S15K16 lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet (pdf)

fiFinnish