Saimme toiminnastamme asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme palautetta tuoreessa asiakaskyselyssä niin KMT:n kuin levikintarkastusprosessinkin suhteen. Yhteensä 133 asiakastamme (vastausprosentti noin 30 %) antoi meille arvokasta palautetta.
NetPromoterScoremme oli 35. Suosittelijat arvostavat luotettavuuttamme, asiantuntemustamme ja tuottamamme tiedon hyödyllisyyttä. Ei-suosittelijat puolestaan moittivat hinnoittelua, byrokratiaa ja raportoinnin tapoja.
Kansalliselle Mediatutkimukselle KMT:lle sen käyttäjät antoivat kouluarvosanan 8,4, joka on hienoa palautetta KMT uudistukselle. Levikintarkastusprosessin kouluarvosanaksi saatiin LT-asiakkailta lähes kiitettävä 8,5.
MediaAuditFinlandin yrityskuvassa vahvuuksinamme nähdään ammattitaitoisuus ja kyky tuottaa luotettavaa tietoa, joiden arvostus on noussut vielä aiemmasta. MAF nähdään myös uudenaikaisempana ja innovatiivisempana kuin aiemmin, mutta tälläkin saralla tavoittelemme parempaa tasoa. Kolmen viimeisen vuoden kehityksen kertoo alla oleva kuva:
MAF_yritysmielikuva_2016
Ajankohtaiseen levikintarkastustoiminnan ja tarkastetun LT-levikin tärkeydestä käytävään keskusteluun kysyimme kustantajien ja sidosryhmiemme päättäjiltä aiheesta erikseen: 74 prosenttia päättäjistä piti levikintarkastustoimintaa ja tarkastettua levikkiä erittäin tai melko tärkeänä, kun viime vuonna vastaava luku oli 71 prosenttia.
Kiitokset kaikille arvokasta palautetta antaneille asiakkaillemme ja sidosryhmille, jatketaan keskustelua!

Categories: Ajankohtaista

fiFinnish