MITÄ OVAT LEVIKIN- JA JAKELUNTARKASTUKSET?

MediaAuditFinland Oy tekee levikintarkastuksia ja jakeluntarkastuksia painetuille lehdille, niiden digitaalisille versioille ja itsenäisille digitaalisille julkaisuille.

MediaAuditFinland Oy:n tekemät levikintarkastukset kertovat tilattavien ja irtonumeroina myytävien lehtien sekä jäsen- ja asiakaslehtien keskimääräisen levikin tarkastuskauden aikana. Suomessa on yhtenäisellä tavalla toteutettuja levikintarkastuksia tehty jo lähes 60 vuotta.

Lehtiä luetaan yhä enemmän tietokoneen, tabletin tai matkapuhelimen ruudulta perinteisen painetun version ohella. Tätä kehitystä seuraten digilevikkinsä tarkastaneille lehdille on vuodesta 2012 alkaen raportoitu lehtinimikkeen kokonaislevikki, joka koostuu pelkän painetun lehden levikistä, levikkikelpoisista yhdistelmäkappaleista ja pelkän digilehden levikistä.

Vuodesta 2015 alkaen tehtävien jakeluntarkastusten tarkoituksena on selvittää levikkinsä tarkastavien lehtien sekä kaupunki- ja noutopistelehtien ja muiden ilmaisjakelulehtien keskimääräinen kokonaisjakelu tarkastuskauden aikana.

MIKSI LEVIKINTARKASTUKSIA TEHDÄÄN?

  • Levikki on yksiselitteinen ja yhteismitallinen mittari suomalaiselle luetulle medialle.
  • Tarkastettu LT-levikki on tunnettu ja luotettu tavaramerkki.
  • Levikki mittaa maksetut kontaktit digitalisoituvassa mediatarjonnassa puolueettomasti: tarkastukset tehdään samoilla säännöillä kaikille lehdille.
  • Kansainväliset mainostajat vaativat usein tarkastetun levikkiluvun. Olemme alan kansainvälisen kattojärjestön IFABC:n jäsen ja raportoimme levikkinsä tarkastaneet suomalaismediat IFABC:lle.
  • LT -levikki on puolueeton väline kilpailijaseurantaan: levikkijakauma kertoo, mistä omat ja kilpailijoiden levikit koostuvat.
  • LT-kuntalevikki sanomalehdille tuottaa kustantajien ja mediatoimistojen käyttöön kuntakohtaiset peittoluvut erittäin edullisesti: Suomen merkittävimmät mediatoimistot tilaavat vuosittain LT-kuntalevikkitilaston työkalukseen.

TOIMINTATAPA

  • Tarkastukset tehdään kaikille painetuille ja digitaalisille lehdille samoja, MAF:n hallituksen vahvistamia sääntöjä noudattaen. Voimassaolevat tarkastussäännöt ovat kaikkien luettavissa MAF:n nettisivuilla.
  • Tarkastukset tehdään pääosin etätarkastuksena, jolla tarkoitetaan tarkastuslomakkeen täyttämistä ja sen sekä tarkastusohjeiden mukaisten tietojen toimittamista MAF:lle. Tarvittaessa tarkastukset voidaan kuitenkin tehdä myös kustantajan luona.
  • MAF lähettää kustantajalle virallisen tarkastustodistuksen tarkastuksen valmistuttua. Tarkastusten tulokset ovat aina julkisia ja tarkastetut tiedot löytyvät MAF:n nettisivuilta.
  • Tarkastustoiminta järjestetään kustannusvastaavasti voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tarkastusmaksut vaihtelevat 470  ja 1 500 euron välillä tarkastettavan lehden koosta riippuen.

fiFinnish