Media Audit Finland

MIKÄ ON MediaAuditFinland?

MediaAuditFinland Oy on kustantajien, mainostajien sekä mainos- ja mediatoimistojen perustama ja omistama mediatutkimus- ja konsultointi yritys. Tuotamme puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa luetusta mediasta, painettuna ja digitaalisena mainospäättäjille ja kustantajille. Hoidamme ja hallinnoimme suomalaisen internet yleisön mittausta sekä konsultoimme mm. ulkomainonnan yleisömittauksen kehittämistä.

Olemme teettäneet kustantajien toimesta vuodesta 1972 lähtien lehtien lukijamääriä, lukijakuntien rakennetta ja mediakäyttöä selvittävää Kansallista Mediatutkimusta. Organisoimme tutkimuksen rahoituksen sekä tutkimustoimintaa kehittävän ja valvovan KMT organisaation työtä. KMT organisaatiossa ovat mukana sanomalehtien, aikakauslehtien, mainostajien sekä mainos- ja mediatoimistojen edustajat.  KMT tuottaa printtimedian virallisen mediavaluutan ja se tuotetaan JIC (Joint Indsutry Committee) periaatteen mukaisesti läpinäkyvästi ja tasapuolisesti kaikille sen tilaajille.

Tarkastamme maksullisten sanoma- ja aikakauslehtien levikit. Levikintarkastukset toteutetaan kustantajan aloitteesta ja pääsääntöisesti etätarkastuksina. Lisäksi teemme jakeluntarkastuksia sekä tilattaville että ilmaisjakelulehdille.

Levikintarkastus- ja tutkimustoiminnan lisäksi vastaamme Suomen Messu- ja Tapahtumajärjestäjät ry:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen perusteella suomalaisten messujen sekä tapahtumien tarkastamisesta. MediaAuditFinland Oy tarkastaa vuosittain noin 60 messutapahtumaa.

Hallinnoimme suomalaisen internet yleisön (FIAM) mittauksen asiakaskontakteja ja tiedottamista Media Metrics Finland Oy:n konsulttina (www.fiam.fi) ja osallistumme lukujen tarkastusprosessiin sekä raportointiin.

Avustamme mediatutkimuksen konsultoijan roolissa myös Suomen ulkomainostoimijoita heidän kehitystyössään uuden ulkomainonnan yleisömittauksen puitteissa. Lisäksi vastaamme ulkomainonnan nykyisen Outdoor Impact- yleisömittausjärjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista ja päivitysten hoitamisesta sekä koulutuspalveluiden järjestämisestä mediatoimistoille.

fiFinnish