Media Audit Finland

MIKÄ ON MediaAuditFinland?

Mediamaiseman digitalisoituminen ja monipuolistuminen on laajentanut Levikintarkastus Oy:n toimintaa. Uusi nimi, MediaAuditFinland Oy, kuvastaa selkeämmin yhtiön nykyistä tarkastus- ja tutkimustoimintaa. Levikin- ja messutarkastuspalvelut sekä KMT:n toteuttaminen säilyvät ennallaan.

MediaAuditFinland Oy:n ovat perustaneet ja omistavat lehtikustantajat, mainostajat ja mainos- ja mediatoimistot. Tuotamme puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa luetusta mediasta mainospäättäjille ja kustantajille.

Tarkastamme maksullisten sanoma- ja aikakauslehtien levikit. Vuosittain levikintarkastuksia tehdään reilut 300 kappaletta. Ne toteutetaan kustantajan aloitteesta ja pääsääntöisesti etätarkastuksina. Lisäksi teemme jakeluntarkastuksia sekä tilattaville että ilmaisjakelulehdille.

Olemme teettäneet kustantajien toimesta vuodesta 1972 lähtien lehtien lukijamääriä, lukijakuntien rakennetta ja mediakäyttöä selvittävää Kansallista Mediatutkimusta. Organisoimme tutkimuksen rahoituksen sekä tutkimustoimintaa kehittävän ja valvovan KMT organisaation työtä. KMT organisaatiossa ovat mukana sanomalehtien, aikakauslehtien, mainostoimistojen ja mainostajien edustajat.

Levikintarkastus- ja tutkimustoiminnan lisäksi vastaamme Suomen Messu- ja Tapahtumajärjestäjät ry:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen perusteella suomalaisten messujen sekä tapahtumien tarkastamisesta. MediaAuditFinland Oy tarkastaa vuosittain noin 70 messutapahtumaa.

fiFinnish