Mainonnanestot yleistyvät, mutta mainontaan printissä suhtaudutaan positiivisesti

Kansallinen Mediatutkimus (KMT) on mitannut vuoden 2016 alusta adblockerin ja muiden mainonnanesto sovellusten yleisyyttä kaikkien 12 vuotta täyttäneiden suomalaisten keskuudessa. Ensimmäisten tulosten mukaan adblocker on käytössä 19%:lla tutkimukseen vastanneista 4815 henkilöstä. Adblockerin on asentanut tietokoneelleen, tabletilleen tai matkapuhelimeensa keskimääräistä useammin 18-24 vuotias (46 %), 25-34 vuotias (36 %), mieshenkilö (25 %) tai vastaaja joka on kiinnostunut tekniikasta ja tekniikan kehityksestä (32 %).

KMT tutkimus mittaa niin ikään kuinka monella vastaajalla on ovessa tai postilaatikossa mainoskielto, tuorein tulos on 14 %. Mainoskielto on liimattuna keskimääräistä useammin Helsingissä (30 %), 25-34 vuotiaitten (30 %) tai 18-24 vuotiaitten (25 %) ja kerrostalossa asuvien (27 %) vastaajien oveen. Lisäksi adblockerin asentaneista 34%:lla on ovessaan myös mainoskielto. Keskimääräistä harvemmin mainoskielto on ovessa pienissä kaupungeissa ja maalaiskunnissa (6 %) tai omakotitaloissa (6 %).

Vastaajilta kysyttiin myös heidän suhtautumistaan mainontaan eri välineissä. Myönteisintä suhtautuminen on printissä esitettyyn mainontaan, erot ryhmien välillä hyvin pieniä. Mainontaan sanomalehdissä, ilmaisjakelu- ja noutopistelehdissä, iltapäivälehdissä ja aikakauslehdissä suhtaudutaan hyvin positiivisesti verrattuna vaikkapa sosiaalisen median mainostarjontaan.

Suhtautuminen mainontaan myönteistä eri mediaryhmissä, % -vastaajista

Lähde: KMT kevät 2016, n=4815
suhtautuminenmainontaank16

KMT (Kansallinen Mediatutkimus) on jatkuvana toteutettava printin lukijatutkimus. Vuosittain haastatellaan 26 000 suomalaista puhelimitse ja jatkohaastatellaan 10 000 suomalaista netissä. Tutkimuksen vastaajat edustavat 12-vuotiaita suomalaisia Ahvenanmaata lukuunottamatta. Tutkimukseen osallistui 95 aikakauslehteä, 39 sanomalehteä, 33 kaupunki- ja noutopistelehteä. ja 4 sanomalehtien liitettä. Tutkimuksen toteuttaa Kantar TNS ja omistaa MediaAuditFinland Oy.

Categories: Ajankohtaista

fiFinnish