Monthly Archives elokuu 2014

KMT Newsletter 3/2014

KMT Käyttösäännöstöstä aiempaa avoimempi MediaAuditFinland on yhteistyössä KMT Asiantuntijoiden kanssa uudistanut KMT Käyttösäännöstöä. Uudistuksen tavoitteena on aiempaa yksiselitteisempi, käytännöllisempi ja avoimempi käyttösäännöstö. Oleellisimmat muutokset koskevat KMT-aineiston julkista käyttöä. Jatkossa kaikki tuotettu KMT-aineisto on käytettävissä julkisesti (kohta 5.1). Säännöistä on poistettu rajoitus, jonka mukaan lehti on voinut raportoida ainoastaan oman lehden tietoja vapaasti kaikissa kohderyhmissä, mutta muiden lehtien osalta julkinen tieto on ollut rajattu lukijamäärään, sukupuoleen ja 3-luokkaiseen ikään. Alueellinen vertailu (pois lukien kuntakohtainen vertailu) kaikissa kohderyhmissä on myös sallittua, kunhan tutkimuksen lähde, käytetty alue ja kohderyhmä ilmoitetaan selkeästi. Käyttösäännöstössä (kohta 3.2.4) sallitaan jatkossa erilaisista lehtipaketeista tehtävien bruttolukujen käyttö ilman, että
Read More