KMT Käyttösäännöstöstä aiempaa avoimempi
MediaAuditFinland on yhteistyössä KMT Asiantuntijoiden kanssa uudistanut KMT Käyttösäännöstöä. Uudistuksen tavoitteena on aiempaa yksiselitteisempi, käytännöllisempi ja avoimempi käyttösäännöstö. Oleellisimmat muutokset koskevat KMT-aineiston julkista käyttöä.
Jatkossa kaikki tuotettu KMT-aineisto on käytettävissä julkisesti (kohta 5.1). Säännöistä on poistettu rajoitus, jonka mukaan lehti on voinut raportoida ainoastaan oman lehden tietoja vapaasti kaikissa kohderyhmissä, mutta muiden lehtien osalta julkinen tieto on ollut rajattu lukijamäärään, sukupuoleen ja 3-luokkaiseen ikään. Alueellinen vertailu (pois lukien kuntakohtainen vertailu) kaikissa kohderyhmissä on myös sallittua, kunhan tutkimuksen lähde, käytetty alue ja kohderyhmä ilmoitetaan selkeästi.
Käyttösäännöstössä (kohta 3.2.4) sallitaan jatkossa erilaisista lehtipaketeista tehtävien bruttolukujen käyttö ilman, että myös nettoluvut on ilmoitettava, kunhan selvästi merkitään että on kysymys bruttoluvuista. Syynä tähän muutokseen on kustantajilta tullut toive yksinkertaistaa markkinaviestintää ja se, että myös muista medioista käytetään yleisesti bruttolukuja (televisio, radio, netti).
Kolmas merkittävä muutos on KMT raportointirajan laskeminen 150 lukijahavaintoon (kohta 3.2.2).
Muutokset koskevat jo KMT Syksy 2013/Kevät 2014-aineistoa, jonka kustantajat saavat itse nähtäville NettiKMT:hen 2.9. ja joka julkistetaan 16.9.

fiFinnish