Tarkastustilaston lukuohje
Tarkastustilaston ensimmäinen sarake LT-levikki on yhtä kuin painetun lehden levikki. Painetun lehden levikki muodostuu LT-levikin jakauman luvuista vain painettu sekä painettu + digi.
Tarkastustilaston toisessa sarakkeessa esitetään lehden LT-kokonaislevikki, joka pitää sisällään painetun sekä digitaalisen levikin. Kokonaislevikki muodostuu LT-levikin jakauman luvuista vain painettu , painettu + digi sekä vain digi.
LT-levikin jakauman jälkeen tarkastustilastossa esitetään muun tarkastetun jakelun jakauma, jos lehdeltä on tarkastettu JT-jakelu. Jakelun jakauma muodostuu seuraavista: vain painettu muu, painettu + digi muu  sekä vain digi muu. JT-kokonaisjakelu sisältää sekä printin, digin että kaiken muun jakelun.

fiFinnish