UPPLAGEKONTROLL

Upplagekontrollen utförs för alla tidningar enligt samma princip. De kontrollerade uppgifterna är neutrala och tillförlitliga. Upplagekontroller har utförts redan över 60 år. I dag finns det upplagesiffror för ca 400 tidningar, tidskrifter och deras digitala versioner.
Tidningen kan använda de uppgifter som MediaAuditFinland har kontrollerat i sin egen marknadsföring. Tidningen måste alltid uppge  kontrollåret t.ex. LT2018. Kalenderårets upplaga eller upplagan för en kontrollperiod får endast jämföras med upplagesiffrorna för motsvarande tidsperioder.

  • Kontrollblankett (uppdaterad 2.11.2018), på blanketts högra sida finns en meny, för val av språk, finska eller svenska

TA KONTAKT
MediaAuditFinland
Kaija Sinko
Mannerheimintie 15 B b
00260 Helsingfors
Finland
email: förnamn.efternamn@mediaauditfinland.fi

fiFinnish