KMT 2015 lukijatiedote

Aktiivi-ikäiset suomalaiset seuraavat lehtien sisältöä monipuolisesti kaikilla mahdollisilla välineillä Viimeisimmän KMT-tutkimuksen mukaan lehtien lukeminen monipuolistuu entisestään, painetun lehden säilyttäessä suosituimman asemansa. Lehtien seuraaminen eri välineissä 2011-2015, % vastaajista, koko väestö 12+ Lähde: KMT AL + total 2015 Suomalaisista erityisesti 18-44 -vuotiaat ovat omaksuneet viikoittaiseen mediakulutukseensa lehtien sisältöjen seuraamisessa kaikki mahdolliset Lue lisää…

KMT lukijatiedote S14/K15

Puolet suomalaisista käyttää perinteisiä ja nettimedioita, neljännes on pääasiassa nettimedioiden suurkuluttajia Uudistunut KMT-tutkimus mittaa lehtien lukijamäärät painettuina ja digitaalisina versioina. Tutkimuksessa tarkastellaan myös erilaisia mediankäyttäjätyyppejä. Noin puolet suomalaisista käyttää vahvasti sekä perinteisiä että nettimedioita. Reilu viidennes turvautuu pääasiassa perinteisiin medioihin (painetut lehdet, televisio ja radio). Neljännes kansasta kokee olevansa nettimedioiden Lue lisää…

Asiakaskyselymme tulokset 2015

Huhti-toukokuussa pyysimme asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme palautetta toiminnastamme niin KMT:n kuin levinkintarkastusprosessinkin suhteen. Halusimme lisäksi tarkistaa mielikuvamme. Yhteensä 156 asiakastamme (vastausprosentti reilut 30 %) antoi meille arvokasta palautetta. NetPromoterScoremme oli 35, vaihtelua kustantajien ja sidosryhmien päättäjien NPS 7:stä levikinkintarkastusasiakkaiden NPS 52:een. Suosittelijat arvostavat luotettavuuttamme, asiantuntemustamme ja tuottamamme tiedon hyödyllisyyttä. Ei-suosittelijat puolestaan Lue lisää…

KMT kokonaistavoittavuus 2014

Lehtien lukeminen monipuolistuu, KMT kokonaistavoittavuudet tuotetaan entistä tarkemmin Iltapäivälehtien parissa käytetystä ajasta jo kolme neljäsosaa kertyy digitaalisten välineiden kautta, kasvua on edellisen kolmen vuoden aikana kertynyt 11 prosenttiyksikköä. Sanomalehtien ja aikakauslehtien parissa käytetystä ajasta edelleen valtaosa on painettujen versioiden lukemista. Niissä muutos on ollut iltapäivälehtiä hitaampaa. Ajankäytön jakautuminen painettuun ja Lue lisää…

KMT lukijatiedote 2014

Mainontaan suhtaudutaan positiivisesti painetussa mediassa Kansallisen Mediatutkimuksen painettujen lehtien lukemista mittaavat tulokset kertovat suomalaisten lukevan KMT-lehdistä keskimäärin 5,7 aikakauslehteä ja 1,7 sanomalehteä tai niiden liitettä. Suomalaiset maksavat edelleen lehtien sisällöstä, painettuna tai digitaalisena. Painetun sanomalehden ostaa tai tilaa 57 prosenttia vastaajista ja mainontaan sanomalehdissä suhtautuu myönteisesti 76 prosenttia suomalaisista. Painetun Lue lisää…

KMT Newsletter 1/2015

KMT 2015 lähtösuoralla Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) toteutuksesta solmittiin 14.1. sopimus TNS Gallup Oy:n kanssa. Sopimus kattaa KMT:n vuosien 2015–2016 toteutuksen. KMT 2015 tarkasta sisällöstä (liite) on sovittu yhdessä KMT Asiantuntijoiden ja aikakauslehtien- ja Kärkimedian tutkimusryhmien kanssa. KMT 2015 käynnistyy helmikuun toisella viikolla. Tavoitteena olevat haastattelumäärät saadaan kirittyä kiinni kevään kuluessa, Lue lisää…

fiFinnish