Lukemisen digitalisoituminen vakiintuu ja toimitetusta sisällöstä ollaan edelleen valmiita maksamaan

KMT 2023 tutkimuksen mukaan suomalaisten sanomalehtien lukeminen ,on melkoisen digitalisoitunutta ja vakiintunutta. Sanomalehtien sisältöä lukee viikoittain reilu neljä miljoonaa ( 94%) suomalaisista , digitaalisen sisällön lukemien on osa arkea 63%:lla ja painetun lehden avaa lähes päivittäin edelleen 40% suomalaisista.

Reilu kolme miljoonaa suomalaista lukee aikakauslehtiä painettuna tai digitaalisen vähintään kuukausittain. Aikakauslehtien lukukanavana painettu lehti on edelleen hieman digitaalista suositumpi lukemistapa.

Kotimaisesta toimitetusta sisällöstä maksetaan ja lehdet tilataan pääosin kotiin. Lähes 60 % suomalaisista kertoo talouteensa tilattavan maksullista kotimaista sanomalehteä joko painettuna tai digitaalisena. Lähes puolet kertoo talouteensa tilattavan maksullista kotimaista aikakauslehteä. 17 %:lla on tapana ostaa kotimaisten aikakauslehtien irtonumeroita.

lehtikohtaiset lukijamäärät ja kokonaistavoittavuus luvut KMT 2023

Kansallisen Media Tutkimuksen perustiedot:
Tutkimuksen toteuttaja: Kantar Media TNS
Tutkimuksen tilaaja: MediaAuditFinland Oy
KMT näytemäärä: 23 441
Tutkimuksen kohderyhmä: 15-vuotta täyttäneet mannersuomalaiset, joiden äidinkieli suomi tai ruotsi
Kohderyhmän koko: 4 294 600
Tutkimuksen tiedonkeruujakso: 1.7.-31.12.2021, 11.1.-27.6.2022,29.6-31.12.2022,10.1-26.6.2023
Tutkimuksen toteutustapa: CAWI (Computer assisted web interview), mobiilioptimoitu tutkimuslomake

Categories: Ajankohtaista

fiFinnish