Vuotta 2019 koskevat levikintarkastukset on saatu loppuun ja tilastot osioon on päivitetty kaikkien tänä vuonna levikintarkastuksessa mukana olleiden lehtien tarkastetut levikkiluvut. Painetun lehden tarkastuksia kertyi 71 kappaletta ja digilehden tarkastuksia 49 kappaletta. Tarkastusten määrä edelliseen vuoteen verrattuna laski merkittävästi, eikä vallitseva poikkeustilanne helpottanut tarkastuspäätösten tekemistä.

Sanomalehtien osalta vertailukelpoisen painetun levikin lasku jatkui (-8,6 %), mutta vertailukelpoisen digilevikin osalta päästiin pieneen nousuun (+1,6 %). Digilevikin kasvu ei kuitenkaan siivittänyt vertailukelpoista kokonaislevikkiä kasvuun, vaan vertailukelpoinen kokonaislevikki laski hieman (-1,8 %).

Aikakauslehtien osalta vuoden 2019 levikintarkastuksissa mukana oli enimmäkseen ammatti-, järjestö- ja asiakaslehtiä. Painetun levikin 22 tarkastuksesta 7 nimikettä onnistui kasvattamaan levikkiään, kun taas lopuilla 15 tarkastetuilla painettu levikki laski muutamia prosentteja.

Categories: Ajankohtaista

fiFinnish