95% suomalaisista lukee joka viikko sanoma- tai aikakauslehteä jollakin välineellä

Viikoittain suomalaisista 81% lukee lehtien tuottamaa sisältöä digitaalisena ja 74% painettuna. Sanomalehteä luetaan digitaalisena jonkin verran painettua enemmän. Aikakauslehtien kohdalla painettu lehti on edelleen suositumpi.

Lähde: KMT 2019

Kansallinen Mediatutkimus (KMT) uudistui kokonaan vuonna 2019. Tiedonkeruu siirtyi puhelinrekrytoituun nettihaastatteluun, johon vastasi 23 341 yli 15 vuotta täyttänyttä suomalaista (äidinkieleltään suomen- tai ruotsinkielisiä). Tutkimuksen palautusprosentti oli 75 % ja vastaajista 91% piti vastaamista miellyttävänä. Uudistuksen myötä taattiin tutkimuksen tärkeimmän elementin, vastaajien, pysyvyys ja tyytyväisyys. Tutkimuksen sisältö haluttiin päivittää vastamaan nyky- suomalaisten lukemistottumuksia, joten   lehden sisällön digitaalinen lukeminen nostettiin tutkimuksen ensimmäisestä kysymyksestä alkaen painetun lukemisen rinnalle, samanvertaisena.

Tutkimusteknisesti merkittävin   uudistus oli nettilomakkeiden mobiilioptimointi, minkä myötä tutkimukseen on helppo ja nopea vastata myös puhelimella. Vastaajista 56 % tekikin näin. Kolmas merkittävä uudistus on yhden ainoan KMT datan tuottaminen, mikä helpottaa KMT tietoja hyödyntävien kustantajien ja mediatoimistojen arkea. Sen mahdollistaa eri KMT tutkimuslomakkeiden keskinäinen datafuusio, joka toteutettiin nyt Suomessa ensimmäistä kertaa.

KMT 2019 tutkimuksen tuottamat luvut eivät edellä luetelluista syistä ole millään tavalla vertailukelpoisia edellisten vuosien KMT lukuihin. Lukijamäärät, kokonaistavoittavuusluvut ja digitaalisen lukemisen luvut tuotetaan samoin laskentaperiaattein kuin KMT:ssa aiemminkin, mutta perusjoukko ja tutkimusmenetelmä on toinen.

Lehdistötiedotteen liitteenä on uuden KMT 2019 tuottamat lukijamäärät (painetun lehden keskimääräisen numeron lukijat), digitaalisen lehden keskimääräisen viikon lukijat ja kokonaistavoittavuus (=kahden edellisen tuottama nettolukijamäärä.)  Digilukemisen luvut on kalibroitu Comscoren tuottamiin vuoden 2019 digitaalisen lukemisen viikkolukuihin.

Sanomalehtien kokonaistavoittavuudet on laskettu paitsi painetun lehden keskimääräisen (AIR) ja digin keskimääräisen viikkolukemisen (AWD) nettolukijamäärille myös keskimääräisen viikon aikana painettua lehteä ja digitaalista lehteä lukeneiden nettolukijamäärille.

KMT 2019 -tutkimuksessa mitattiin yhteensä 89 aikakauslehden, 55 sanomalehden, 35 kaupunki- ja noutopistelehden, 15 lehtipaketin sekä  11 sanomalehden liitteen lukijamäärät.

KMT 2019 lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet


KMT-tutkimuksen perustiedot:
Tutkimuksen toteuttaja: Kantar TNS
Tutkimuksen tilaaja: MediaAuditFinland Oy
KMT näytemäärä: 23 341
Tutkimuksen kohderyhmä: 15-vuotta täyttäneet mannersuomalaiset, joiden äidinkieli suomi tai ruotsi
Kohderyhmän koko: 4 295 000
Tutkimuksen tiedonkeruujakso: 1.2.–1.12.2019
Tutkimustyyppi: jatkuva tiedonkeruu
Tutkimuksen toteutustapa: CAWI (Computer assisted web interview), mobiilioptimoitu tutkimuslomake

Categories: Ajankohtaista

fiFinnish