75% suomalaisista lukee painettua sanomalehteä tai aikakauslehteä joka viikko

91% suomalaisista lukee viikoittain sanoma- tai aikakauslehteä jollakin välineellä ja välineistä suosituin on ylivoimaisesti painettu lehti, jota lukee  kolme neljästä. Digitaalisesti lehtensä lukevia on 65% vastaajista ja joka toinen lukee sisältöä matkapuhelimella.

Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen viikoittain eri lukuvälineillä 2011-2018:

Lukutapojen monipuolistuessa suomalaiset taloudet maksavat ja tilaavat edelleen uskollisesti lehtensä: 63 %:lla suomalaisista (12 +vuotiaista) on painetun sanomalehden tai digitaalisen sisällön tai näiden yhdistelmän maksettu tilaus ja 57 %:lla vastaava aikakauslehden maksettu tilaus.

KMT 2018-raportoinnissa kokonaistavoittavuusluvut tuotetaan nyt ensimmäistä kertaa kalibroimalle digitaalisen lukemisen luvut Comscoren tuottamiin virallisista FIAM-kuukausiluvuista johdettuihin lehtien sivustojen ja sovellusten viikkokävijämääriin. Nyt julkaistavia KMT kokonaistavoittavuuslukuja ei näin ollen voi verrata aiempien raportointien lukuihin.

 KMT 2018 luvut ovat viimeiset laatuaan. KMT:n tutkimusmenetelmä muuttui 2019 alusta kokonaan netissä toteutettavaksi ja seuraavia tuloksia saadaan keväällä 2020. Liitteenä tuoreet sanomalehtien ja aikakauslehtien lukijamäärät sekä kokonaistavoittavuusluvut. Sanomalehtien kokonaistavoittavuudet on laskettu paitsi keskimääräisen painetun numeron (AIR) ja keskimääräisen digitaalisen viikkolukemisen nettolukijamäärille myös keskimääräisen viikon aikana painettua lehteä ja digitaalista lehteä lukeneiden nettolukijamäärille.

KMT 2018 -tutkimuksessa mitattiin yhteensä 97 aikakauslehden, 41 sanomalehden, 52 kaupunki- ja noutopistelehden, 16 lehtipaketin sekä 6 sanomalehden liitteen lukijamäärät.

Categories: Ajankohtaista

fiFinnish