92 % suomalaisista lukee viikoittain sanoma- tai aikakauslehtiä, painettu lehti edelleen digitaalista suositumpi, erityisesti aikakauslehtien lukemistapana

KMT seuraa jatkuvasti vuonna 2011 aloitettua trendiä suomalaisten lukemistavoista ja -välineistä. Painettuna lehteään lukee viikoittain 75 % ja digitaalisena 65 % vastaajista. Painettu lehti on lukutavoista suosituin, digitaalisen lukemisen välineistä matkapuhelin ja tietokone ovat käytössä viikoittain lähes puolella ja neljänneksellä lukuväline on tabletti.
Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen viikoittain eri lukuvälineillä 2011-2018:

Tarkasteltaessa sanomalehtien lukemistapojen muutosta painetun ja digitaalisen lukutavan yhdistelmä on vahvin. Sanomalehtensä luki keväällä 2011 viikoittain painettuna ja digitaalisena 54% suomalaisista ja keväällä 2018 edelleen lähes sama määrä 49%, toki pelkästään digitaalisena sanomalehtensä lukevien osuus on kasvanut samaan aikaan 4%:sta 22%:een. Voimakkaimmin muutos pelkkään digitaaliseen lukemiseen näkyy iltapäivälehtien lukemisessa. Ja yllättävää ei liene sekään, että pelkkää digitaalista lukemista suosivat alle 35 vuotiaat, joista 48% lukee sanomalehteä painettuna ja digitaalisena sekä 34% pelkästään digitaalisena.
Aikakauslehtien lukemistavoissa painetun lehden suosio on ollut muuttumaton. Keväällä 2011 53% luki aikakauslehtensä kuukausittain pelkästään painettuna ja keväällä 2018 täsmälleen sama osuus 53%. Ainoastaan digitaalista aikakauslehteä luki keväällä 2011 prosentti ja 2018 keväällä kahdeksan prosenttia suomalaisista. Alle 35- vuotiaista lukijoista 17% luki ainoastaan digitaalista aikakauslehteä ja ainoastaan painettua 35%.
Lukutapojen monipuolistuessa suomalaiset taloudet tilaavat edelleen uskollisesti lehtensä: 64 %:lla suomalaisista (12 +vuotiaista) on painetun sanomalehden tai digitaalisen sisällön tai näiden yhdistelmän maksettu tilaus ja 59 %:lla vastaava aikakauslehden maksettu tilaus.

Categories: Ajankohtaista

fiFinnish