Aikakauslehdille neljä lukijaryhmää tuoreen KMT 2017 aineiston segmentoinnilla

Kantar TNS toteutti yhteistyössä Aikakauslehtien liiton kanssa aikakauslehtien lukijoiden ryhmittelyn  lehtilukijasuhdetta ja mainontaan suhtautumista kuvaavien väittämien perusteella.  Ryhmät kuvauksineen löytyvät Aikausmedian sivustoilta , ja ne on viety KMT jälkikäsittely ohjelmaan aikakauslehtien mediasuunnittelua monipuolistamaan.
Tarkemmat tiedot neljästä ryhmästä löytyvät tästä Aikakausmedian tiedotteesta

Categories: Ajankohtaista

fiFinnish