92 % suomalaisista lukee viikoittain sanoma- tai aikakauslehtiä, lukemisen tapojen monipuolistuessa. Näköislehtien lukemisessa 31 %:n  kasvu vuoden takaiseen.
KMT seuraa jatkuvasti vuonna 2011 aloitettua trendiä suomalaisten lukemistavoista  ja -välineistä. Painettuna lehteään lukee viikoittain 77 % ja digitaalisena 64 % vastaajista. Painetun lehden ollessa ylivoimaisesti suosituin lukutapa. Digitaalisen lukemisen välineistä matkapuhelin on nyt ohittanut tietokoneen ja tabletin.
Syksyllä 2016 aloitettu Kärkimedialehtien (Suomen 32 suurinta sanomalehteä) näköislehtien lukemiskysymys raportoidaan nyt kolmatta kertaa. Näköislehtien lukeminen on kasvanut  31 % vuoden aikana* Kärkimedia-paketin osalta, mikä on konkreettinen osoitus sanomalehden lukemistapojen muutoksesta.
Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen viikoittain eri lukuvälineillä 2011-2017:

Lukutapojen monipuolistuessa suomalaiset tilaavat edelleen uskollisesti lehtensä: 66 %:lla vastaajista on painetun sanomalehden tai digitaalisen sisällön tai näiden yhdistelmän maksettu tilaus ja 62 %:lla vastaava aikakauslehden maksettu tilaus.
Kysyttäessä lähes puolet vastaajista, katsoo olevansa pääasiassa perinteisen median käyttäjiä, jotka seuraavat asioita myös verkkomedioista. Alle 20-vuotiaista 58 % luokittelee itsensä pääasiassa verkkomedioita käyttäviksi, yli 50-vuotiaista puolestaan 88 % pääsiassa perinteisiä medioita käyttäviksi.
Mikä väittämä kuvaa sinua parhaiten mediankäyttäjänä (koko 12+ väestö):

KMT-tutkimuksen perustiedot:
Tutkimuksen toteuttaja: Kantar TNS
Tutkimuksen tilaaja: MediaAuditFinland Oy
KMT SL näytemäärä: 26 022
KMT AL + total näytemäärä: 9 618
Tutkimuksen kohderyhmä: 12-vuotta täyttäneet mannersuomalaiset, joiden äidinkieli suomi tai ruotsi
Kohderyhmän koko: 4 462 000
Tutkimuksen tiedonkeruujakso: 8.1-21.12.2017
Tutkimuksen toteutustapa: tietokoneavusteinen puhelinhaastattelu ja sitä seuraava nettikysely
Categories: Ajankohtaista

fiFinnish