Auditoitua tietoa messujen ja tapahtumien vetovoimasta
MediaAuditFinland (MAF) on yhteistyössä Suomen messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n kanssa, tarkastanut yhdistykseen kuuluvien yritysten messuja sekä tapahtumia jo kolmen vuosikymmen ajan.  Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n kuuluvat yritykset ovat sitoutuneet antamaan luotettavaa mediatietoa tapahtumistaan, jotka MAF auditoi sekä tilastoi yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti.
Messujen ja tapahtumien tarkastamisessa auditoidaan kävijämäärät, näytteilleasettajien määrät, näyttelypinta-alat sekä muut tiedot, jotka ovat tärkeitä näytteilleasettajille, kun he päättävät, mille messuille aikovat osallistua. Tiedot ovat hyödyllisiä myös mediatoimistoille sekä messu- ja tapahtumakävijöille. Nämä tarkastetut tiedot tilastoimme sivuillamme osoitteessa: http://mediaauditfinland.fi/messut/tilastot-messu/
MAF toimii yhteistyössä kansainvälisen UFI:n (The Global Association of the Exhibition Industry) kanssa ja toimitamme heidän käyttöönsä vuosittaisen tilannekatsauksen tarkastamistamme messuista sekä tapahtumista. UFI julkaisee muun muassa tilaston Euroopassa järjestettävistä messuista, joissa tarkastamamme messut ovat edustettuna. Tämä Euro Fairs Statistics -tilasto löytyy UFI:n sivuilta osoitteesta: http://www.ufi.org/industry-resources/surveys-and-studies/
Selvittääksemme messujen ja tapahtumien merkityksen mediatoimistojen suunnitteluprosessissa teimme syksyllä 2017 kyselyn mediatoimistoihin. Kartoitimme lisäksi messuihin ja tapahtumiin tuottamiemme tunnuslukujen käyttöä ja tunnettuutta.
Vastaajista puolet kertoikin, että messut tai tapahtumat ovat osa suunnittelua ja tunnuslukuja tarvitaan. Suunnittelun tueksi ilmoitettiin tarvittavan kävijämääriä, kohderyhmää, paikkakuntaa / vaikutusaluetta sekä joissain tapauksissa myös näytteilleasettajatietoja. Osalle vastaajista auditoidut tunnusluvut ja niiden raportointi olivat täysin uutta tietoa. Niinpä MAF yhdessä Suomen messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n kanssa tehostaa tiedottamista ja pyrkii lisäämään tunnuslukujen käytettävyyttä erityisesti mediatoimistojen suunnitteluprosesseissa.

Categories: Ajankohtaista

fiFinnish