Enemmistö suomalaisista maksaa  sanomalehtien (67%)  ja aikakauslehtien (62%) tilauksista
Kansallisessa Mediatutkimuksessa  (KMT) mitataan  nyt myös kuinka moni suomalainen saa talouteensa maksullisen sanomalehden tai aikakauslehden tilauksen painettuna, digitaalisena tai näiden yhdistelmänä. Sanomalehden maksullinen tilaus tulee 67 prosentille vastaajista ja aikakauslehden tilaus 62 prosentille. Tilauksen maksaa useimmiten vastaaja itse ja alle 20 vuotiaiden kohdalla joku muu taloudessa tai sukulainen. Tilaustyyppinä painettu lehti on edelleen selvästi suosituin.
KMT seuraa edelleen vuonna 2011 aloitettua trendiä suomalaisten käyttämistä lukuvälineistä. Painettuun lehteen tarttuu viikoittain edelleen 78 prosenttia suomalaisista ja digitaaliseen lukuvälineeseen 65 prosenttia. Digitaalisen lukemisen välineenä matkapuhelin on odotusten mukaisesti saavuttanut tietokoneen, tablettien suosion jopa hieman hiipuessa.
Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen viikoittain eri lukuvälineillä 2011-2017:


Edellisten mittaustulosten mukaisesti myös mainontaan suhtaudutaan myönteisimmin painetussa lehdessä; 80 prosenttia suhtautuu myönteisesti mainontaan painetussa sanomalehdissä, 76 prosenttia ilmaisjakelu- ja noutopistelehdissä, 69 prosenttia iltapäivälehdissä, 66 prosenttia aikakauslehdissä. Sosiaalisen median ja blogien jäädessä huomattavasti alhaisempiin lukemiin (somessa 27 prosenttia,  blogeissa 24 prosenttia).
KMT syksy2016/kevät2017  tutkimuksessa mitattiin yhteensä 97 aikakauslehden, 42 sanomalehden, 37 kaupunki- ja noutopistelehden, 10 lehtipaketin sekä 8 sanomalehden liitteen lukijamäärät.
KMT syksy 2016/kevät 2017 lukijamäärät (pdf)

Categories: Uncategorized

fiFinnish