Sanomalehtien digitaalisesta sisällöstä maksaminen kasvoi lähes kolmanneksella, toista vuotta peräkkäin
Sanomalehtien vertailukelpoinen digilevikki jatkaa kasvuaan toista vuotta peräkkäin, kertovat vahvistetut vuoden 2016 LT-levikintarkastusluvut.
Sanomalehtien vertailukelpoisen printtilevikin muutos on laskevaa, mutta samaan aikaan vertailukelpoisen digitaalisen levikin kasvu on ollut huimaa; viimeisen kahden vuoden aikana digitaalinen levikki on noussut vuosittain reilut 30 prosenttia. Sanomalehtien sisällöstä ollaan halukkaita maksamaan edelleen painettuina tai digitaalisena.

Kuva 1. Sanomalehtien vertailukelpoisen levikin muutos
Maksetun kokonaislevikin jakaumassa digitaalisuuden kasvu näkyy voimakkaimmin yhdistelmäkappaleiden nousuna. Yhdistelmäkappaleiden (= painettu lehti ja sen digitaalinen versio) osuus kokonaislevikistä nousi 2016 painettua selvästi suuremmaksi. Kokonaislevikkinsä tarkastaneiden sanomalehtien tilaajista yhä useampi saa lehtensä sekä painettuna että digitaalisena.

Kuva 2. Sanomalehtien kokonaislevikin %-jakauma
 
 
 

fiFinnish