KMT:n digilukemisen kalibrointi muuttuu heinäkuussa

FIAM – yleisömittauksen vaatimat uudet tagit tulee olla asennettuna toukokuussa
Suomen suurimmat mediayhtiöt, MTL ja Media Metrics Finland ovat yhdessä päättäneet, että Internetin yleisömittaus muuttuu kevään 2017 aikana.
Muutoksella on suora vaikutus KMT-raportointiin. Aiemmin KMT kokonaistavoittavuuslukujen tuottamiseksi digilukeminen on kalibroitu TNS Metrix-datalla, jonka tuottaminen päättyy kesällä 2017.
KMT:n digilukeminen ja kokonaistavoittavuus kalibroidaan KMT 2017 kokovuosiaineistoon käyttämällä heinäkuun alusta lähtien kerättävää uutta comScoren tuottamaa dataa niiden medioiden osalta, joista uutta dataa on saatavilla. Muista medioista digilukeminen ja kokonaistavoittavuus tuotetaan pelkän kyselytutkimusaineiston perusteella, kuten on toimittu tähänkin saakka.
TNS Metrix on ollut comScoren omistama tuote vuoden 2015 keväästä. Tällöin comScore osti Kantar TNS:ltä TNS Metrix-liiketoiminnat Pohjoismaissa ja samalla käynnisti globaalin strategisen yhteistyön Kantar TNS:n kanssa. Muutos on osa yhteistyön kehittämistä comScoren kanssa.
Raportoitu digi- ja kokonaistavoittavuus huomattavasti korkeampia kalibroiduilla luvuilla
Oikealla internetin käyttödatalla tehtävä kalibrointi parantaa medioiden digin tavoittavuuslukuja, kalibroidut luvut ovat selvästi suurempia kyselytutkimuksen tuottamiin lukuihin verrattuna. Kyselytutkimuksessa vastaajat eivät pysty muistamaan tai tietämään tarkasti, ovatko he vierailleet sivustolla.
KMT-tutkimuksen luotettavuuden takia olisi tärkeää, että mahdollisimman laajan joukko tilaajia on mukana virallisessa internetin FIAM –yleisömittauksessa.
ComScoren mittausjärjestelmän vaatimien tagien asentaminen tulee olla tehtynä viimeistään toukokuun aikana, jotta dataa KMT-lukujen kalibrointia varten voidaan tuottaa vuodelle 2017.

Categories: Uncategorized

fiFinnish