Kansallinen Mediatutkimus (KMT) monipuolistui ja laajeni 2016 merkittävästi. Valtakunnallisten sanomalehtien osalta lukemiskysymyksiä täydennettiin koskemaan myös painetun lehden kanssa identtisiä näköislehtiä. Kustantajille ja mainostajille uudistus tuo luotettavan ja yksiselitteisen tavan osoittaa paljonko lisälukijoita painettu lehti mainoksineen saa digitaalisesta näköislehdestä. Mitattujen sanomalehtien näköislehdet (36 kpl) tuovat keskimäärin viisi prosenttia lisää lukijoita painetulle lehdelle.
KMT laajeni merkittävästi myös alueellisesti, 46 lehden muodostama KaupunkiPlus-paketti tuli mukaan raportointiin jäsenlehtineen. Alueellisen ja valtakunnallisen keskenään vertailukelpoisen lukijamäärä ja -profiilitiedon laajentuminen palvelee sekä kustantajia, mainostajia että mediatoimistoja.
KMT seuraa edelleen vuonna 2011 aloitettua trendiä suomalaisten käyttämistä lukuvälineistä. Painettu käyttöliittymään tarttuu viikoittain edelleen 80 % suomalaisista ja digitaaliseen 70 % (v. 2011 digitaalisesti viikoittain lukijoita oli 58 %).
Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen viikoittain eri lukuvälineillä 2011-2016:

Edellisten mittaustulosten mukaisesti myös mainontaan suhtaudutaan myönteisimmin painetussa mediassa; 80 % suhtautuu myönteisesti mainontaan painetussa sanomalehdissä, 76 % ilmaisjakelu- ja noutopistelehdissä, 69 % iltapäivälehdissä, 67 % aikakauslehdissä. Sosiaalisen median ja blogien jäädessä huomattavasti alhaisempiin lukemiin (26 % some, 25 % blogit mainontaan myönteisesti suhtautuvia).
KMT 2016 tutkimuksessa mitattiin yhteensä 96 aikakauslehden, 39 sanomalehden, 43 kaupunki- ja noutopistelehden, 10 lehtipaketin sekä 4 sanomalehden liitteen lukijamäärät.
KMT 2016 lukijamäärät
 

Categories: Uncategorized

fiFinnish