Aktiivi-ikäiset suomalaiset seuraavat lehtien sisältöä monipuolisesti kaikilla mahdollisilla välineillä

Viimeisimmän KMT-tutkimuksen mukaan lehtien lukeminen monipuolistuu entisestään, painetun lehden säilyttäessä suosituimman asemansa.
Lehtien seuraaminen eri välineissä 2011-2015, % vastaajista, koko väestö 12+
Lähde: KMT AL + total 2015
KMT_2015_k1

Suomalaisista erityisesti 18-44 -vuotiaat ovat omaksuneet viikoittaiseen mediakulutukseensa lehtien sisältöjen seuraamisessa kaikki mahdolliset välineet matkapuhelimesta painettuun.

18-44 -vuotiaista painettua lehteä lukee viikoittain 70 prosenttia ja lähes yhtä moni eli 64 prosenttia matkapuhelimella, tietokoneella 59 prosenttia ja tabletilla 35 prosenttia. Yli 45 -vuotiailla painettu versio on ylivoimaisesti suosituin 92 prosentin viikko-osuudella.

Mainontaan painetuissa medioissa ja niiden sähköisissä versioissa suhtaudutaan myönteisesti. Noin kolme neljäsosaa suomalaisista suhtautuu myönteisesti mainontaan niin sanoma-, iltapäivä- kuin aikakauslehdissä. Painettujen medioiden sähköisten versioiden tarjoamaan mainontaan suhtaudutaan niin ikään positiivisemmin kuin mainontaan sosiaalisessa mediassa.

Mainontaan myönteisesti tai melko myönteisesti suhtautuvien osuus 2015
Lähde: KMT AL + total 2015, koko väestö 12+
KMT_2015_k2

KMT -tutkimuksen menetelmää uudistettiin vuoden 2015 alusta siten, että aikakauslehtitutkimus toteutetaan kokonaan nettilomakkeella. Se mahdollistaa lukemiskysymysten esittämisen lehden kannen ja logon avulla. Nyt raportoidaan ensimmäistä kertaa uudella tavalla tuotettu kokovuosiaineisto. Uusi menetelmä parantaa lehden tunnistamista, mutta sen tuottamia tuloksia ei saa verrata aiempien vuosien KMT -tuloksiin.

Sanomalehtien lukemista mittaava menetelmä on pidetty ennallaan, koska säännöllisesti tilattavat ja luettavat sanomalehdet muistetaan hyvin ilman visuaalista auttamistakin. KMT:ssa tutkittavien kaupunkilehtien määrä on jatkanut kasvuaan ja nyt julkaistaan ensimmäistä kertaa 9 aiemmin raportoimattoman kaupunkilehden tulokset.

KMT:n vuoden 2015 uudistus on toteutettu siten, että aikakauslehtien ja sanomalehtien lukijavaluutat säilyvät yhteisenä, koska sanomalehtien puhelimella tehtävän tutkimuksen ja aikakauslehtien nettitutkimuksen vastaajajoukko ja lukijamäärittelyt ovat samat. Nettilomakkeella kysytään digitaalisen lukemisen ja yleisen mediakäytön kysymykset kummankin lehtiryhmän osalta.

KMT 2015 lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet (pdf)

Categories: Uncategorized

fiFinnish