MediaAuditFinland Oy käynnistää jakeluntarkastukset ensi vuoden alussa täydentämään nykyisiä levikintarkastuksia. Jakeluntarkastuksia tarjotaan nykyisille levikintarkastusasiakkaille sekä kaupunkilehdille ja muille ilmaisjakelulehdille, jotka eivät ole aiemmin päässeet levikintarkastusten piiriin. Tarkastuksia voidaan tehdä painetuille lehdille, niiden digitaalisille versioille ja itsenäisille digitaalisille julkaisuille.
Levikkinsä tarkastavat lehdet saavat kokonaisjakelulukuun mukaan peittojakelut, näytelehdet ym. muut nykyiseen levikkiin kuulumattomat lehdet. Kaupunkilehdet ja muut ilmaisjakelulehdet puolestaan saavat ensi kertaa MAF:n leiman jakeluluvuilleen. Tarkoituksena on tarjota enemmän vertailukelpoista, liiketoimintaa tukevaa tietoa kaikille osapuolille.
Jos levikkinsä tarkastuttava lehti tarkastuttaa samassa yhteydessä myös keskimääräisen jakelunsa, raportoidaan lehdelle kokonaislevikin sisältävä lehden kokonaisjakelu. Mikäli lehden kokonaisjakelusta vähintään 50 prosenttia koostuu tarkastussääntöjen mukaisesta levikistä, on lehden kokonaisjakelun lisäksi aina tarkastettava myös LT-levikki.
Painetun lehden jakelun tarkastaminen perustuu maksetun jakelun tarkastamiseen. Jakelun todentaminen perustuu pääasiassa jakelulaskuihin, lisäksi tarvitaan mahdolliset täydentävät raportit esim. noutopistejakelun ja käsijakelun osalta.
Tarkastuksia voidaan tehdä painettujen lehtien lisäksi niiden digitaalisille versioille ja itsenäisille digitaalisille julkaisuille. Jotta digilehden jakelu voidaan tarkastaa,  digilehden lukemisen on oltava rajattua esimerkiksi salasanaa vaativalla rekisteröitymisellä ja jakelun on oltava todennettavissa tarkastuksen yhteydessä. Vapaasti tarjolla olevan digitaalisen sisällön jakelua/levikkiä ei voida tarkastaa.
Tarkastusmaksu määräytyy lehden vuosivolyymin (jakelu x ilmestymiskerrat) perusteella ja vaihtelee lehden koosta riippuen 400 ja 1 000 euron välillä. Kokonaisjakelun tarkastusmaksu levikkinsä tarkastavalle lehdelle on vain 20 prosentin lisäys normaalipainoksen tarkastusmaksuun (kuten digilehden ja eri viikonpäivien tarkastusmaksut).
Jakeluntarkastuksia koskevat tiedot täytetään selkeyden vuoksi samalle tarkastuslomakkeelle levikintarkastustietojen kanssa. Tarvittava dokumentaatio on käytännössä sama kuin levikintarkastuksissa eli kokonaisjakelun tarkastaminen ei lisää nykyisten levikkinsä tarkastavien kustantajien työtä.
Tarkastusaikataulua ja -materiaaleja koskeva asiakaskirje lähetetään marras-joulukuun vaihteessa yhteyshenkilöille. Uudistetut tarkastussäännöt löytyvät MediaAuditFinlandin nettisivuilta, jonne joulukuun alkuun mennessä päivitetään myös tarkastuslomake ja -ohjeet.

fiFinnish