Kansallisen Mediatutkimuksen painettujen lehtien lukemista mittaavat tulokset kertovat suomalaisten lukevan KMT-lehdistä keskimäärin 5,7 aikakauslehteä ja 1,7 sanomalehteä tai niiden liitettä. Samaisen tutkimuksen mukaan suomalaiset maksavat edelleen lehtien sisällöstä, painettuna tai digitaalisena. Painetun sanomalehden ostaa tai tilaa 57 prosenttia vastaajista ja painetun aikakauslehden ostaa tai tilaa 45 prosenttia.
Painetun lehden vahvasta asemasta suomalaisten arjessa kertovat myös levikintarkastustulokset vuodelta 2014. Levikkinsä tarkastaneiden, painettujen sanomalehtien yhteenlaskettu levikki on 2 183 121, mikä tarkoittaa yli 80 prosentin bruttopeittoa asuntokuntien määrään suhteutettuna. Levikkinsä tarkastaneiden painettujen aikakauslehtien yhteenlaskettu levikki on 7 844 752.
Vuotta 2014 koskevia levikintarkastuksia on toukokuun puoliväliin mennessä tehty yhteensä 356 kappaletta, joista digitaalisten versioiden tarkastuksia on 51 kappaletta. Digitaalisen levikkinsä tarkasti jo kolme neljästä 7-päiväisestä sanomalehdestä.
7-päiväisen sanomalehden levikistä täydellä hinnalla tai enintään 50 prosentin alennuksella myytyjen tilausten osuus on keskimäärin 95 prosenttia, mikä on huippuluku kansainvälisestikin vertailtuna. Myös aikakauslehdistä ollaan Suomessa valmiita maksamaan. Esimerkiksi levikkinsä tarkastaneiden naistenlehtien levikistä miltei 95 prosenttia muodostui enintään 50 prosentin alennuksella myydyistä tilauksista ja irtonumeroista.
Digitaalisten sanomalehtien yhteenlaskettu levikki kasvoi vertailukelpoisten lukujen osalta noin yhdeksän prosenttia. Painettujen sanomalehtien yhteenlaskettu levikki laski vertailukelpoisten lehtien osalta vajaa kuusi prosenttia. Digitaalisten tilausten kasvu todistaa osaltaan kuluttajien halua maksaa toimitetusta sisällöstä myös verkossa.
Koko aikakauslehtikenttää tarkasteltaessa digitaalisten versioiden osuus levikistä on vielä pieni. Painettujen aikakauslehtien vahvasta asemasta kertoo vajaan neljän prosentin keskimääräinen levikinlasku vertailukelpoisten lehtien osalta.
MediaAuditFinlandin tuore asiakastyytyväisyystutkimus kertoo, että 71 prosenttia mediapäättäjistä pitää levikintarkastustoimintaa ja tarkastettua levikkiä erittäin tai melko tärkeänä mittarina.
Lehtikohtaiset levikkitiedot löytyvät tilastoista . Talvella lanseeratun, uudistetun levikkihaun avulla tiedot saa siirrettyä myös Exceliin.

fiFinnish