Mainontaan suhtaudutaan positiivisesti painetussa mediassa

Kansallisen Mediatutkimuksen painettujen lehtien lukemista mittaavat tulokset kertovat suomalaisten lukevan KMT-lehdistä keskimäärin 5,7 aikakauslehteä ja 1,7 sanomalehteä tai niiden liitettä.

Suomalaiset maksavat edelleen lehtien sisällöstä, painettuna tai digitaalisena. Painetun sanomalehden ostaa tai tilaa 57 prosenttia vastaajista ja mainontaan sanomalehdissä suhtautuu myönteisesti 76 prosenttia suomalaisista. Painetun aikakauslehden ostaa tai tilaa 45 prosenttia ja aikakauslehtimainontaan myönteisesti suhtautuvia on 68 prosenttia vastaajista. Lehdissä julkaistuun mainontaan suhtaudutaan selvästi positiivisemmin kuin sähköisessä tai mobiilimediassa näkyvään mainontaan.

Kuva 1: Myönteisesti mainontaan eri medioissa suhtautuvien osuus suomalaisista
KMT_tiedote_2014_kuva_1

Painetut lehdet ovat massamedioita, joista isoimmat tavoittavat yli miljoona suomalaista. Alueelliset sanomalehdet peittävät oman alueensa väestöstä 47–71 prosenttia.

Kuva 2: Yli miljoonan lukijan lehdet
KMT_tiedote_2014_kuva_2

Painetut lehdet ovat kohderyhmämedioita. Erityisesti aikakauslehtien lukijakuntien rakenteessa on selviä eroja iän ja sukupuolen mukaan. Nuorten lukemisessa korostuvat aivan eri lehdet kuin suurten ikäluokkien lukemisessa ja tytöillä eri lehdet kuin pojilla. Sanomalehdillä on lukijoita varsin tasaisesti kaikissa ikäryhmissä.

Kuva 3: Lukijoiden osuus eri kohderyhmissä
KMT_tiedote_2014_kuva_3

KMT-tutkimuksen lukijamäärät perustuvat vuosittain 24 000 suomalaisen haastatteluun. Verrattuna edellisiin KMT Syksy 2013/Kevät 2014 tuloksiin painettujen sanomalehtien ja niiden liitteiden lukeminen väheni -3,3 prosenttia, aikakauslehtien -1,8 prosenttia ja ilmaisjakelu- ja noutopistelehtien lukeminen nousi 0,4 prosenttia.

KMT 2014 tulokset raportoidaan kahdessa osassa. Nyt raportoidaan printin luvut ja 30.3.2015 lehtien kokonaistavoittavuus sekä digitaalinen lukeminen, joiden osalta on odotettu verkon uuden virallisen valuutan, TNS Metrix Paneelin, tuoreiden tulosten vakiintumista.

Lehtikohtaiset lukijamäärät tästä linkistä

Lisätietoja:
MediaAuditFinland Oy
Kaija Sinko puh. 0400 489 876
Miikka Merikoski puh. 050 523 1596

TNS Gallup Oy
Ville Rekula puh. 043 820 0750

KMT-tutkimuksen perustiedot:
Tutkimuksen toteuttaja: TNS Gallup
Tutkimuksen tilaaja: MediaAuditFinland Oy
Tutkimuksen näytemäärä: 24 007
Tutkimuksen kohderyhmä: 12-vuotta täyttäneet mannersuomalaiset, joiden äidinkieli suomi tai ruotsi
Kohderyhmän koko: 4 461 000
Tutkimuksen tiedonkeruujakso: 8.1.–21.12.2014
Tutkimuksen toteutustapa: tietokoneavusteinen puhelinhaastattelu (CATI) ja sitä seuraava nettikysely
Tutkitut lehdet: 104 aikakauslehteä, 38 sanomalehteä, 4 sanomalehtien liitettä, 21 kaupunki- ja noutopistelehteä

Categories: Ajankohtaista

fiFinnish