KMT 2015 lähtösuoralla

Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) toteutuksesta solmittiin 14.1. sopimus TNS Gallup Oy:n kanssa. Sopimus kattaa KMT:n vuosien 2015–2016 toteutuksen. KMT 2015 tarkasta sisällöstä (liite) on sovittu yhdessä KMT Asiantuntijoiden ja aikakauslehtien- ja Kärkimedian tutkimusryhmien kanssa.

KMT 2015 käynnistyy helmikuun toisella viikolla. Tavoitteena olevat haastattelumäärät saadaan kirittyä kiinni kevään kuluessa, eikä tutkimuksen viivästymisellä ole vaikutusta tutkimuksen toteutukseen eikä raportointiin. KMT 2015 tuottaa luotettavasti ja valvotusti yhteisen lukijavaluutan aikakaus- ja sanomalehdille.

KMT:n ensimmäinen vaihe toteutetaan puhelinhaastattelulla, jossa kysytään vastaajien taustatiedot sekä sanomalehtien ja niiden liitteiden lukemiskysymykset. Puhelinhaastatteluja tehdään 26 000 kappaletta ja haastatteluun vastanneita värvätään netissä toteutettavaan jatkokyselyyn. Sanomalehtien lukemiskysymykset pysyvät ennallaan, eikä niiden lukijamäärätrendi katkea. Sanomalehtien kuukausiraportointi jatkuu entisellään vuonna 2015 ja laajentuu koskemaan kaikkia sanomalehtiä.

Netissä toteutettavassa jatkotutkimuksessa kysytään aikakauslehtien lukemiskysymykset lehtien logoja ja kansia hyödyntäen. Nettitutkimuksessa kysytään myös aikakaus- ja sanomalehtien digilukemiskysymykset. Lisäksi nettikyselyssä kysytään Aikakausmediaan ja Kärkimediaan kuuluvien lehtien omat kysymykset ja kaikille tilaajille kuuluvia yhteisiä mediankäyttökysymyksiä.

Nettitutkimukseen vastanneiden määrä on vähintään 9 500. Lisäksi puhelinhaastattelujen yhteydessä tehdään 500 haastattelua ei-nettiä käyttävän 65+ -väestön osalta, joissa kysytään myös aikakauslehtien lukemiskysymykset ja jotka liitetään nettitutkimusdataan. Näin kokonaismäärä aikakauslehtien lukemiskysymyksille on vähintään 10 000.

Ensimmäisen uuden KMT 2015 tuloksia päästään tarkastelemaan syyskuun alussa.

fiFinnish