Levikintarkastussääntöjen uudistuksen tavoitteena on helpottaa kustantajien hinnoittelutyötä monipuolistuvassa kuluttajatarjonnassa. Merkittävin uudistus koskee sekä painettua että digitaalista lehteä ja muut muutokset digitaalisen lehden tarkastussääntöjä.
Perusperiaatteena on yhdenmukaistaa painettua lehteä, digilehteä ja yhdistelmätilauksia koskeva säännöstö kokonaislevikin hengen mukaiseksi levikkitrendiä katkaisematta.
MediaAuditFinland Oy:n hallituksen hyväksymät muutokset tulevat voimaan jo kuluvaa vuotta 2014 koskevissa tarkastuksissa.
ALENNUSRYHMÄ 51–85 % MYÖS KAIKILLE TILAUKSILLE JA IRTONUMEROILLE
Tällä hetkellä joukkotilauksia ja joukkoirtonumeroita koskeva alennusluokka (51–85%) laajennetaan koskemaan myös normaaleja, yksittäin myytyjä tilauksia ja irtonumeroita. Joukkotilauksissa ja -irtonumeroissa myyntierän koko on ollut vähintään 100 kappaletta ja maksaja joku muu kuin vastaanottaja tai kustantaja itse.
Muutoksen jälkeen kaikki 51–85 prosentin alennuksella myydyt tilaukset ja irtonumerot hyväksytään levikkiin. Muutos koskee painetun lehden, digilehden ja yhdistelmätilausten tilauksia ja irtonumeroita.
Tarkoituksena on lisätä kustantajien vapautta hinnoittelussa ilman, että levikkitrendi katkeaa. Lisäksi edistetään johdonmukaisuutta soveltamalla samoja hintasääntöjä painetun lehden, digilehden ja yhdistelmätilausten kohdalla.
Tilaajaetulehtien ja lahjalehtien levikkikelpoisuuteen muutoksella ei ole vaikutusta. Tilauksesta on edelleen pitänyt maksaa sellainen tilaushinta, että 50 prosentin hintasääntö täyttyy sekä varsinaisen tilauksen että siihen liittyvän lahjatilauksen osalta.
YHDISTELMÄTILAUSTEN HINTASÄÄNNÖT
Jatkossa yhdistelmätilauksiin sovelletaan samoja hintasääntöjä kuin painetun lehden ja digilehden kohdalla (0-50 % alennus, 51–85% alennus).
Kustakin tuotteesta tai tilaustyypistä maksettua tilaus- tai irtonumerohintaa verrataan vastaavan tuotteen tai tilaustyypin hinnastohintaan, ei enää painetun lehden hintaan. Yhdistelmätilauksiin sovelletaan samoja hintasääntöjä, 0-50 % alennus ja 51–85% alennus, kuin painetun ja digilehden tilauksiin.
Esimerkki: Tilaajan maksamaa tilaushintaa, johon sisältyy painettu lehti kahtena päivänä ja digilehti seitsemänä päivänä, verrataan jatkossa vastaavan yhdistelmätilauksen voimassaolevaan hinnastohintaan, ei enää painetun lehden hintaan.
VAPAAKAPPALESÄÄNNÖSTÖN YHDENMUKAISTAMINEN
Niin ikään digi- ja yhdistelmävapaakappaleisiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin painetun lehden kohdalla, eli samat vapaakappaleryhmät ovat voimassa kaikissa tilauslajeissa. Kokonaislevikkiin vapaakappaleet tulevat mukaan vain kerran.
YHDISTELMÄTILAUSTEN KESKEYTYKSIÄ KOSKEVASTA SÄÄNNÖSTÄ LUOPUMINEN
Yli 30 päivää jatkuneiden keskeytysten raportoinnin vaateesta luovutaan. Kustantajien intresseissä on itse kontrolloida digilehden toimittamista keskeytyksen aikana siten, että digilehden toimittaminen tilaajalle ei jatku automaattisesti painetun lehden keskeytyksen ajan. Lisäksi raportointi on osoittautunut käytännössä äärimmäisen hankalaksi ja aikaa vieväksi.
YHDET TARKASTUSSÄÄNNÖT
Uudistuksen yhteydessä painetun lehden ja digitaalisen lehden tarkastussäännöt yhdistetään. Uudet säännöt käsitellään levikintarkastusjaoston elokuun kokouksessa, jonka jälkeen ne lähetetään kustantajille ja päivitetään MediaAuditFinland Oy:n nettisivuille.

fiFinnish