Vuotta 2013 koskevat levikintarkastukset ovat valmistuneet muutamaa lehteä lukuun ottamatta. Toukokuun puoliväliin mennessä tarkastuksia on tehty 369 kappaletta, joista painetun lehden tarkastuksia on 327 kappaletta ja lehtien digiversioiden tarkastuksia 42 kappaletta. Painetun lehden tarkastusten määrä on hienoisesti laskenut, mutta digilehtien tarkastusten määrä on ilahduttavasti kasvanut vuodessa yli kaksinkertaiseksi.
Lehtiä luetaan yhä enemmän tietokoneen, tabletin tai matkapuhelimen ruudulta perinteisen painetun version ohella. Tätä kehitystä seuraten digilevikkinsä tarkastaneille lehdillä on tänä vuonna raportoitu ensi kertaa myös lehtinimikkeen kokonaislevikki.
Lehden kokonaislevikki muodostuu pelkän painetun lehden levikkikappaleista, levikkikelpoisista yhdistelmätilauksista ja pelkän digilehden levikkikappaleista ilman päällekkäisyyksiä.
Tarkastettu kokonaislevikki kertoo siitä, kuinka moni ihminen on maksanut lehden painetusta versiosta, yhdistelmätilauksesta tai lehden digitaalisesta versiosta. Kansallisessa Mediatutkimuksessa raportoitu kokonaistavoittavuus puolestaan kertoo, kuinka moni ihminen on lukenut tai käyttänyt lehden painettua tai digitaalista versiota ottamatta kantaa siihen, onko lehden lukemisesta tai käyttämisestä maksettu mitään.
Niille lehdille, jotka tarkastivat digilevikkinsä jo vuoden 2012 osalta, on raportoitu myös kokonaislevikin muutos vuodesta 2012 vuoteen 2013.
Digilevikit nousussa, printtilevikit laskivat vuonna 2013
Digilehtien levikit nousivat selvästi vuodesta 2012 vuoteen 2013. Vertailukelpoinen levikki löytyy 16 digilehdeltä, joiden yhteenlaskettu levikki nousi 31,1 prosenttia.
Aikakauslehtien yhteenlaskettu levikki laski 135 vertailukelpoisen lehden osalta 4,5 prosenttia. Vertailukelpoisella lehdellä tarkoitetaan lehteä, jolta löytyy tarkastettu levikki sekä vuodelta 2013 että vuodelta 2012. Ammatti- ja järjestölehtien ja erityisesti asiakaslehtien yhteenlaskettu levikki oli hienoisessa kasvussa, kun taas yleisölehtien yhteenlaskettu levikki laski edellisestä vuodesta.
Vertailukelpoinen kokonaislevikki löytyy 20 lehdeltä, jotka kaikki ovat sanomalehtiä. Näiden vertailukelpoisten kokonaislevikkien muutos oli -3,9 prosenttia. Painettujen lehtien osalta 158 vertailukelpoisen sanomalehden yhteenlaskettu levikki laski 5,6 prosenttia. Lehtiryhmittäin paikalliset, kerran tai kaksi kertaa ilmestyvät lehdet säilyttivät tilaajansa parhaiten.

fiFinnish