SANOMALEHTIEN LIITTO
Lehdistötiedote 27.11.2013
Julkaisuvapaa heti
Paikallislehtien Antti-patsas Levikintarkastukselle
Suomen paikallislehdet ovat myöntäneet vuoden 2013 Antti-patsaan Levikintarkastus Oy:lle
tunnustukseksi paikallislehdistölle merkityksellisestä luotettavasta levikintarkastustyöstä ja
sen kehittämisestä digiajan tarpeita vastaavaksi.
Sanomalehtien Liiton paikallislehtijaosto, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ja Suomen
Paikallismediat Oy jakavat valtakunnallisen Antti-patsaan vuosittain Antinpäivänä
tunnustuksena yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt paikallislehdille tärkeitä arvoja.
Levikintarkastus Oy:n toimitusjohtaja Kaija Sinko vastaanottaa Antti-patsaan Viestinnän
Keskusliiton ja sen jäsenliittojen yhteisen Mediapäivän alkajaisiksi 28.11. Helsingissä.
”Levikintarkastus Oy on tilattavien paikallislehtien pitkäaikainen yhteistyökumppani, joka
omalla toiminnallaan ja palvelullaan on ollut rakentamassa paikallislehdistön profiilia
luotettavana uutis- ja ilmoituskanavana, jonka tilaajamäärät Levikintarkastus Oy vuosittain
tarkistaa jopa yhden tilaajan tarkkuudella”, tunnustuksen perusteluissa todetaan.
Lehden levikkiluku ei perustu pelkästään lehden itsensä antamiin tietoihin, vaan
Levikintarkastus Oy varmistaa, että lehden antamat tiedot ovat yhtäpitäviä lehden
painatustietojen sekä levikkitulojen kanssa. Yli 50 prosentin alennuksella myytyjä tai
ilmaiseksi jaettavia lehtiä ei oteta huomioon levikkiä laskettaessa.
”Levikintarkastuksen huolellisesti tarkistama levikkiluku antaa luotettavan tiedon lehden
maksetuista tilauksista, irtonumeroiden myyntimääristä sekä vapaakappaleista.
Levikkiluvun perusteella myös paikallislehtien ilmoittaja-asiakkaat varmistuvat
tilausmaksunsa maksavien tilaajien ja lukijoiden todellisesta määrästä”, paikallislehtijaoston
puheenjohtaja Jaakko Ujainen kiittelee.
Paikallislehdet pitävät erityisen tervetulleena uudistuksena, että Levikintarkastus Oy on
ryhtynyt tarkastamaan myös digilehtitilauksia, joiden määrät ovat olleet voimakkaassa
kasvussa myös paikallislehdistössä. Painettujen paikallislehtien ja paikallisten digilehtien
yhteenlaskettu kokonaislevikki kertoo hyvin lehtien kokonaislevikistä ja sen kehityksestä.
Levikintarkastus Oy:n keskeisin tehtävä on maksullisten sanoma- ja aikakauslehtien
levikkien tarkastaminen. Yhtiön perustajina ja omistajina ovat lehtikustantajat, mainostajat
sekä mainos- ja mediatoimistot.
Paikallislehtien Antti-patsas on jaettu vuodesta 1981 lähtien. Sillä kunnioitetaan
ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden, Suomenkielisten Tieto-Sanomien julkaisijan,
rovasti Antti Lizeliuksen (1708–95) elämäntyötä.

fiFinnish