Lehtien julkaisutapojen monipuolistuessa MediaAuditFinland Oy tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ajankohtaisen kokonaislevikin julkistamiseen.
Raportoimme jatkossa painetun lehden levikin ja digitaalisen lehden levikin lisäksi myös lehtinimikkeen kokonaislevikin. Kokonaislevikki yhdistää painetun lehden ja digilehden levikit läpinäkyvästi ilman päällekkäisyyksiä.
Kokonaislevikki raportoidaan jo vuotta 2013 koskevista tarkastuksista ilman lisämaksua kaikilta niiltä lehdiltä, jotka tarkastuttavat painetun lehden levikin lisäksi digilehden levikin. Vuoden 2012 digilevikkinsä mittauttaneet lehdet saavat raportoinnin myös kokonaislevikin muutoksesta 2013/2012. Painetun lehden levikki ja digilehden levikki raportoidaan edelleen entiseen tapaan yhdessä kokonaislevikin kanssa.
Lehden kokonaislevikki koostuu pelkän painetun lehden levikistä, levikkikelpoisista yhdistelmätilauksista ja pelkän digilehden levikistä.
Esimerkki: Lehtinimikkeen painetun lehden levikki on 50 000 ja digilehden levikki 15 000, joista levikkikelpoisia yhdistelmätilauksia on 10 000. Lehden kokonaislevikki on tällöin 55 000, josta pelkän painetun lehden levikin osuus on 40 000, levikkikelpoisten yhdistelmätilausten osuus 10 000 ja pelkän digilehden levikin osuus on 5 000.

fiFinnish