Media Audit Finland

Mediamaiseman digitalisoituminen ja monipuolistuminen on laajentanut Levikintarkastus Oy:n toimintaa. Uusi nimi, MediaAuditFinland Oy, kuvastaa selkeämmin yhtiön nykyistä tarkastus- ja tutkimustoimintaa. Levikin- ja messutarkastuspalvelut sekä KMT:n toteuttaminen säilyvät ennallaan.

MediaAuditFinland Oy:n ovat perustaneet ja omistavat lehtikustantajat, mainostajat ja mainos- ja mediatoimistot. Tuotamme puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa luetusta mediasta mainospäättäjille ja kustantajille.

Tarkastamme maksullisten sanoma- ja aikakauslehtien levikit. Vuosittain levikintarkastuksia tehdään noin 400 lehdelle. Ne toteutetaan kustantajan aloitteesta ja pääsääntöisesti etätarkastuksina.

Olemme teettäneet kustantajien toimesta vuodesta 1972 lähtien lehtien lukijamääriä, lukijakuntien rakennetta ja mediakäyttöä selvittävää Kansallista Mediatutkimusta. Organisoimme tutkimuksen rahoituksen sekä tutkimustoimintaa kehittävän ja valvovan KMT organisaation työtä. KMT organisaatiossa ovat mukana sanomalehtien, aikakauslehtien, mainostoimistojen ja mainostajien edustajat.

Levikintarkastus- ja tutkimustoiminnan lisäksi vastaamme Suomen Messujärjestäjien Unionin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen perusteella suomalaisten messutapahtumien tarkastamisesta. MediaAuditFinland Oy tarkastaa vuosittain vajaa 100 messutapahtumaa