UPPLAGEKONTROLL

Upplagekontrollen utförs för alla tidningar enligt samma princip. De kontrollerade uppgifterna är neutrala och tillförlitliga. Upplagekontroller har utförts redan över 50 år. I dag finns det upplagesiffror för ca 400 tidningar, tidskrifter och deras digitala versioner.

Tidningen kan använda de uppgifter som MediaAuditFinland har kontrollerat i sin egen marknadsföring. Tidningen måste alltid uppge  kontrollåret t.ex. LT2014. Kalenderårets upplaga eller upplagan för en kontrollperiod får endast jämföras med upplagesiffrorna för motsvarande tidsperioder.

KONTROLLREGLER, ANVISNINGAR OCH KONTROLLBLANKETT

  • Kontrollblankett (uppdaterad 22.9.2014), på blanketts högra sida finns en meny, för val av språk, finska eller svenska.

TIDTABELLEN FÖR KONTROLLEN AV UPPLAGORNA ÅR 2015

  • Fack- och organisationstidskrifter: 15.1.2016
  • Tidningar som utkommer 6–7 dagar: 29.1.2016
  • Tidningar som utkommer 3–5 dagar: 19.2.2016
  • Allmänna tidskrifter och kundtidskrifter: 26.2.2016
  • Tidningar som utkommer 1–2 dagar: 4.3.2016

 

TA KONTAKT

MediaAuditFinland
Kaija Sinko
Lönnrotsgatan 20 B
00120 Helsingfors
Finland
email: förnamn.efternamn@mediaauditfinland.fi