UPPLAGEKONTROLL

Upplagekontrollen utförs för alla tidningar enligt samma princip. De kontrollerade uppgifterna är neutrala och tillförlitliga. Upplagekontroller har utförts redan över 50 år. I dag finns det upplagesiffror för ca 400 tidningar, tidskrifter och deras digitala versioner.

Tidningen kan använda de uppgifter som MediaAuditFinland har kontrollerat i sin egen marknadsföring. Tidningen måste alltid uppge  kontrollåret t.ex. LT2014. Kalenderårets upplaga eller upplagan för en kontrollperiod får endast jämföras med upplagesiffrorna för motsvarande tidsperioder.

KONTROLLREGLER, ANVISNINGAR OCH KONTROLLBLANKETT

  • Kontrollblankett (uppdaterad 22.9.2014), på blanketts högra sida finns en meny, för val av språk, finska eller svenska.

TA KONTAKT

MediaAuditFinland
Kaija Sinko
Mannerheimintie 15 B b
00260 Helsingfors
Finland
email: förnamn.efternamn@mediaauditfinland.fi