Archives for Uncategorized

Sanomalehtien digitaalinen levikki jatkaa kasvuaan

Sanomalehtien digitaalinen levikki jatkaa kasvuaan Sanomalehtien vertailukelpoinen digilevikki kasvaa jo neljättä vuotta, kertovat vahvistetut vuoden 2018 LT-levikintarkastusluvut. Sanomalehtien vertailukelpoisen printtilevikin muutos on laskevaa, mutta samaan aikaan vertailukelpoisen digitaalisen levikin kasvu jatkuu. Vuosien 2015 ja 2016 yli kolmenkymmenen prosentin kasvuvauhdista on tultu alaspäin, mutta kasvua tapahtuu edelleen. Digitaalisen levikin kasvu loiventaa merkittävästi sanomalehtien kokonaislevikin pienemistä. Käytännössä tämä näkyy siten että yhä useampi tilaus on pelkän digitaalisen tilauksia, varsinkin arkipäivisin. Kuva 1. Sanomalehtien vertailukelpoisen levikin muutos
Read More

MAF toivottaa Hyvää Joulua!

MAF toivottaa Hyvää Joulua! MAF  lahjoitti tänä vuonna joulutervehdyksiin varatut eurot Hyvä Joulumieli -keräykseen. Tuotoilla Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto jakavat ruokalahjakortteja 30 000 suomalaiselle vähävaraiselle lapsiperheelle. Lisää keräyksestä voit lukea täältä ja samalla tehdä oman lahjoituksesi.    
Read More

Enemmistö suomalaisista maksaa sanomalehtien (67%) ja aikakauslehtien (62%) tilauksista

Enemmistö suomalaisista maksaa  sanomalehtien (67%)  ja aikakauslehtien (62%) tilauksista Kansallisessa Mediatutkimuksessa  (KMT) mitataan  nyt myös kuinka moni suomalainen saa talouteensa maksullisen sanomalehden tai aikakauslehden tilauksen painettuna, digitaalisena tai näiden yhdistelmänä. Sanomalehden maksullinen tilaus tulee 67 prosentille vastaajista ja aikakauslehden tilaus 62 prosentille. Tilauksen maksaa useimmiten vastaaja itse ja alle 20 vuotiaiden kohdalla joku muu taloudessa tai sukulainen. Tilaustyyppinä painettu lehti on edelleen selvästi suosituin. KMT seuraa edelleen vuonna 2011 aloitettua trendiä suomalaisten käyttämistä lukuvälineistä. Painettuun lehteen tarttuu viikoittain edelleen 78 prosenttia suomalaisista ja digitaaliseen lukuvälineeseen 65 prosenttia. Digitaalisen lukemisen välineenä matkapuhelin on odotusten mukaisesti saavuttanut tietokoneen, tablettien suosion jopa hieman
Read More

KMT:n digilukemisen kalibrointi muuttuu heinäkuussa

KMT:n digilukemisen kalibrointi muuttuu heinäkuussa FIAM – yleisömittauksen vaatimat uudet tagit tulee olla asennettuna toukokuussa Suomen suurimmat mediayhtiöt, MTL ja Media Metrics Finland ovat yhdessä päättäneet, että Internetin yleisömittaus muuttuu kevään 2017 aikana. Muutoksella on suora vaikutus KMT-raportointiin. Aiemmin KMT kokonaistavoittavuuslukujen tuottamiseksi digilukeminen on kalibroitu TNS Metrix-datalla, jonka tuottaminen päättyy kesällä 2017. KMT:n digilukeminen ja kokonaistavoittavuus kalibroidaan KMT 2017 kokovuosiaineistoon käyttämällä heinäkuun alusta lähtien kerättävää uutta comScoren tuottamaa dataa niiden medioiden osalta, joista uutta dataa on saatavilla. Muista medioista digilukeminen ja kokonaistavoittavuus tuotetaan pelkän kyselytutkimusaineiston perusteella, kuten on toimittu tähänkin saakka. TNS Metrix on ollut comScoren omistama tuote vuoden 2015
Read More

KMT kasvaa: raportointiin uusia kaupunkilehtiä ja sanomalehtien näköislehtiä

Kansallinen Mediatutkimus (KMT) monipuolistui ja laajeni 2016 merkittävästi. Valtakunnallisten sanomalehtien osalta lukemiskysymyksiä täydennettiin koskemaan myös painetun lehden kanssa identtisiä näköislehtiä. Kustantajille ja mainostajille uudistus tuo luotettavan ja yksiselitteisen tavan osoittaa paljonko lisälukijoita painettu lehti mainoksineen saa digitaalisesta näköislehdestä. Mitattujen sanomalehtien näköislehdet (36 kpl) tuovat keskimäärin viisi prosenttia lisää lukijoita painetulle lehdelle. KMT laajeni merkittävästi myös alueellisesti, 46 lehden muodostama KaupunkiPlus-paketti tuli mukaan raportointiin jäsenlehtineen. Alueellisen ja valtakunnallisen keskenään vertailukelpoisen lukijamäärä ja -profiilitiedon laajentuminen palvelee sekä kustantajia, mainostajia että mediatoimistoja. KMT seuraa edelleen vuonna 2011 aloitettua trendiä suomalaisten käyttämistä lukuvälineistä. Painettu käyttöliittymään tarttuu viikoittain edelleen 80 % suomalaisista ja digitaaliseen 70
Read More

KMT lukijatiedote S15/K16

KMT raportoi nyt erikseen näköislehtien lukijat sanomalehdille Vuoden 2016 alusta Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) sanomalehtien lukemiskysymyksiä on täydennetty Kärkimedialehtien osalta, kansainvälisten mallien mukaisesti, koskemaan myös painetun lehden kanssa identtisiä näköislehtiä. Kustantajille ja mainostajille uudistus tuo luotettavan ja yksiselitteisen tavan osoittaa paljonko lisälukijoita painettu lehti mainoksineen saa digitaalisesta näköislehdestä. Suomen suurimpien sanomalehtien Kärkimedia-pakettiin  näköislehdet tuovat keskimäärin 4,7% lisää lukijoita. Puhelinhaastattelussa kysytään samalla mittaristolla painetun lehden ja sen näköislehden lukemista, sekä tuotetaan kummallekin vertailukelpoinen lehden keskimääräinen lukijamäärä. Näköislehtien tuoma lukijamäärien lisäys nettoprosentteina painetun lehden lukijamääriin, puolen vuoden aineiston n= 13 006 Lähde: KMT SL kevät 2016 Tuloksia voidaan tarkastella koko Kärkimedia-paketin (32 suurinta
Read More

KMT 2015 lukijatiedote

Aktiivi-ikäiset suomalaiset seuraavat lehtien sisältöä monipuolisesti kaikilla mahdollisilla välineillä Viimeisimmän KMT-tutkimuksen mukaan lehtien lukeminen monipuolistuu entisestään, painetun lehden säilyttäessä suosituimman asemansa. Lehtien seuraaminen eri välineissä 2011-2015, % vastaajista, koko väestö 12+ Lähde: KMT AL + total 2015 Suomalaisista erityisesti 18-44 -vuotiaat ovat omaksuneet viikoittaiseen mediakulutukseensa lehtien sisältöjen seuraamisessa kaikki mahdolliset välineet matkapuhelimesta painettuun. 18-44 -vuotiaista painettua lehteä lukee viikoittain 70 prosenttia ja lähes yhtä moni eli 64 prosenttia matkapuhelimella, tietokoneella 59 prosenttia ja tabletilla 35 prosenttia. Yli 45 -vuotiailla painettu versio on ylivoimaisesti suosituin 92 prosentin viikko-osuudella. Mainontaan painetuissa medioissa ja niiden sähköisissä versioissa suhtaudutaan myönteisesti. Noin kolme neljäsosaa suomalaisista
Read More

KMT lukijatiedote S14/K15

Puolet suomalaisista käyttää perinteisiä ja nettimedioita, neljännes on pääasiassa nettimedioiden suurkuluttajia Uudistunut KMT-tutkimus mittaa lehtien lukijamäärät painettuina ja digitaalisina versioina. Tutkimuksessa tarkastellaan myös erilaisia mediankäyttäjätyyppejä. Noin puolet suomalaisista käyttää vahvasti sekä perinteisiä että nettimedioita. Reilu viidennes turvautuu pääasiassa perinteisiin medioihin (painetut lehdet, televisio ja radio). Neljännes kansasta kokee olevansa nettimedioiden suurkuluttajia. Mediankäyttäjätyypit eri ikäryhmissä % vastaajista Ryhmiä erottaa toisistaan myös se, mitä netissä tehdään. Perinteisten medioiden suurkuluttajien netin käyttöä leimaa hyöty ja nettimedioiden suurkäyttäjiä puolestaan viihde. Netin käyttötarkoitukset (viikoittain), % vastaajista Kokonaisuutena lehtien lukemisen monipuolistuminen jatkuu edelleen digitalisoitumisen myötä. Tähän asti kiihtyvää vauhtia kasvaneen matkapuhelimen käytön kasvu näyttää hieman hidastuneen,
Read More

KMT kokonaistavoittavuus 2014

Lehtien lukeminen monipuolistuu, KMT kokonaistavoittavuudet tuotetaan entistä tarkemmin Iltapäivälehtien parissa käytetystä ajasta jo kolme neljäsosaa kertyy digitaalisten välineiden kautta, kasvua on edellisen kolmen vuoden aikana kertynyt 11 prosenttiyksikköä. Sanomalehtien ja aikakauslehtien parissa käytetystä ajasta edelleen valtaosa on painettujen versioiden lukemista. Niissä muutos on ollut iltapäivälehtiä hitaampaa. Ajankäytön jakautuminen painettuun ja digitaaliseen sisältöön Lehtien lukeminen monipuolistuu digitalisoitumisen myötä. Nopean tiedon tarpeen kasvu näkyy erityisesti matkapuhelimen käytön kasvuna. Toki painettu käyttöliittymä on edelleen ylivoimaisesti suosituin. Lukuvälinetrendi Alle 18-vuotiaista matkapuhelimella lukijoita on 70 prosenttia, yli 50-vuotiaista vain 17 prosenttia. Painetun lehden suosio on vakaampi: yli 55-vuotiaissa 96 prosenttia lukee painettua viikoittain ja alle
Read More