Archives for Ajankohtaista

KMT lukijatiedote syksy 2013/kevät 2014

KMT -tieto ajankohtaistuu: syyskuusta alkaen raportoidaan kuukausittaiset lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet KMT:sta julkaistaan 16.9. lähtien kuukausittaiset lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet kahdesti vuodessa tapahtuvan perusraportoinnin lisäksi. Suomen Kansallinen Mediatutkimus tekee tässä maailmanennätyksen lukujen julkaisutiheyden suhteen, tinkimättä kuitenkaan tilastollisesta luotettavuudesta. Kuukausittaiset luvut tuotetaan täysin samalla menetelmällä kuin KMT:n viralliset lukijamäärät, käyttäen painetusta lehdestä kolmen viimeisimmän kuukauden keskimääräistä lukijamäärää ja lehtien digitaalisista versioista viimeisimmän kuukauden viikkokeskiarvoa. Nyt julkaistavissa kuukausitilastoissa ovat mukana kaikki Kärkimedialehdet, Ilta-Sanomat ja muutama muu lehti. Kaikkien vähintään 10 kertaa vuodessa ilmestyvien KMT lehtien on mahdollista tulla mukaan. Kuukausittaiset lukijamäärät julkaistaan takautuvasti vuoden 2013 alusta ja aikasarja osoittaa, kuinka vakaata painettujen lehtien lukeminen
Read More

LT 3/2014 Newsletter: Uudistetut levikintarkastussäännöt julkistettu

Uudistetut levikintarkastussäännöt on päivitetty nettisivuillemme. Painetun lehden ja digitaalisen lehden tarkastussäännöt on yhdistetty yhdeksi sääntökokonaisuudeksi. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa kustantajien hinnoittelutyötä monipuolistuvassa kuluttajatarjonnassa Periaatteena on ollut kustantajien toiveesta yksinkertaistaa säännöstöä ja yhdenmukaistaa painettua lehteä, digilehteä ja yhdistelmätilauksia koskevat säännöt kokonaislevikin hengen mukaiseksi levikkitrendiä katkaisematta. Tärkeimmistä uudistuksista kerroimme yksityiskohtaisesti kesäkuun uutiskirjeessämme: alennusluokka 51–85% laajennetaan koskemaan myös yksittäin myytyjä tilauksia ja irtonumeroita, yhdistelmätilauksiin sovelletaan samoja hintasääntöjä kuin painettuun lehteen ja digilehteen ja vapaakappalesäännöstö yhdenmukaistetaan. Tarkastussääntöjä on kesän jälkeen hiottu yhdessä Levikintarkastusjaoston kanssa. MediaAuditFinland Oy:n hallituksen hyväksymät muutokset tulevat voimaan jo kuluvaa vuotta 2014 koskevissa tarkastuksissa.
Read More

KMT Newsletter 3/2014

KMT Käyttösäännöstöstä aiempaa avoimempi MediaAuditFinland on yhteistyössä KMT Asiantuntijoiden kanssa uudistanut KMT Käyttösäännöstöä. Uudistuksen tavoitteena on aiempaa yksiselitteisempi, käytännöllisempi ja avoimempi käyttösäännöstö. Oleellisimmat muutokset koskevat KMT-aineiston julkista käyttöä. Jatkossa kaikki tuotettu KMT-aineisto on käytettävissä julkisesti (kohta 5.1). Säännöistä on poistettu rajoitus, jonka mukaan lehti on voinut raportoida ainoastaan oman lehden tietoja vapaasti kaikissa kohderyhmissä, mutta muiden lehtien osalta julkinen tieto on ollut rajattu lukijamäärään, sukupuoleen ja 3-luokkaiseen ikään. Alueellinen vertailu (pois lukien kuntakohtainen vertailu) kaikissa kohderyhmissä on myös sallittua, kunhan tutkimuksen lähde, käytetty alue ja kohderyhmä ilmoitetaan selkeästi. Käyttösäännöstössä (kohta 3.2.4) sallitaan jatkossa erilaisista lehtipaketeista tehtävien bruttolukujen käyttö ilman, että
Read More

KMT newsletter 2/2014

KMT raportointitiheys nopeutuu: lukijamäärät ja kokonaistavoittavuus kerran kuussa MediaAuditFinland ja TNS Gallup nopeuttavat Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) lehtien lukijamäärien ja kokonaistavoittavuuden (lehden painetun ja digitaalisen version lukijamäärät) raportointia merkittävästi. Syyskuusta 2014 alkaen halukkaiden KMT-lehtien luvut päivitetään kuukausittain ja ne julkaistaan osoitteessa www.mediaauditfinland.fi Kuukausittaiset lukijamäärät ja kokonaistavoittavuusluvut muodostuvat lehden kolmen edellisen kuukauden haastatteluista. Luvut tuotetaan suoraan KMT-aineistosta täysin samoilla periaatteilla ja säännöillä kuin viralliset kaksi kertaa vuodessa julkaistavat lukijamäärät. Kustantajat voivat käyttää kuukausittaisia lukuja mediamarkkinoinnissaan ja myyntityössään sekä omien markkinointitoimenpiteidensä seuraamiseen. Tiheämpi raportoinnin tarve on ilmeisin päivittäin ilmestyvillä sanomalehdillä ja hanke saikin alkunsa Kärkimedialle tehdystä pilotista. Pilotin perusteella kaikki 34 Kärkimedia- lehteä
Read More

LT 2/2014 Newsletter: Uudistuksia levikintarkastussääntöihin

Levikintarkastussääntöjen uudistuksen tavoitteena on helpottaa kustantajien hinnoittelutyötä monipuolistuvassa kuluttajatarjonnassa. Merkittävin uudistus koskee sekä painettua että digitaalista lehteä ja muut muutokset digitaalisen lehden tarkastussääntöjä. Perusperiaatteena on yhdenmukaistaa painettua lehteä, digilehteä ja yhdistelmätilauksia koskeva säännöstö kokonaislevikin hengen mukaiseksi levikkitrendiä katkaisematta. MediaAuditFinland Oy:n hallituksen hyväksymät muutokset tulevat voimaan jo kuluvaa vuotta 2014 koskevissa tarkastuksissa. ALENNUSRYHMÄ 51–85 % MYÖS KAIKILLE TILAUKSILLE JA IRTONUMEROILLE Tällä hetkellä joukkotilauksia ja joukkoirtonumeroita koskeva alennusluokka (51–85%) laajennetaan koskemaan myös normaaleja, yksittäin myytyjä tilauksia ja irtonumeroita. Joukkotilauksissa ja -irtonumeroissa myyntierän koko on ollut vähintään 100 kappaletta ja maksaja joku muu kuin vastaanottaja tai kustantaja itse. Muutoksen jälkeen kaikki 51–85 prosentin
Read More

LT 1/2014 Newsletter: Kokonaislevikit raportoitu ensimmäistä kertaa

Vuotta 2013 koskevat levikintarkastukset ovat valmistuneet muutamaa lehteä lukuun ottamatta. Toukokuun puoliväliin mennessä tarkastuksia on tehty 369 kappaletta, joista painetun lehden tarkastuksia on 327 kappaletta ja lehtien digiversioiden tarkastuksia 42 kappaletta. Painetun lehden tarkastusten määrä on hienoisesti laskenut, mutta digilehtien tarkastusten määrä on ilahduttavasti kasvanut vuodessa yli kaksinkertaiseksi. Lehtiä luetaan yhä enemmän tietokoneen, tabletin tai matkapuhelimen ruudulta perinteisen painetun version ohella. Tätä kehitystä seuraten digilevikkinsä tarkastaneille lehdillä on tänä vuonna raportoitu ensi kertaa myös lehtinimikkeen kokonaislevikki. Lehden kokonaislevikki muodostuu pelkän painetun lehden levikkikappaleista, levikkikelpoisista yhdistelmätilauksista ja pelkän digilehden levikkikappaleista ilman päällekkäisyyksiä. Tarkastettu kokonaislevikki kertoo siitä, kuinka moni ihminen on maksanut
Read More

Paikallislehtien Antti-patsas Levikintarkastukselle

SANOMALEHTIEN LIITTO Lehdistötiedote 27.11.2013 Julkaisuvapaa heti Paikallislehtien Antti-patsas Levikintarkastukselle Suomen paikallislehdet ovat myöntäneet vuoden 2013 Antti-patsaan Levikintarkastus Oy:lle tunnustukseksi paikallislehdistölle merkityksellisestä luotettavasta levikintarkastustyöstä ja sen kehittämisestä digiajan tarpeita vastaavaksi. Sanomalehtien Liiton paikallislehtijaosto, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ja Suomen Paikallismediat Oy jakavat valtakunnallisen Antti-patsaan vuosittain Antinpäivänä tunnustuksena yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt paikallislehdille tärkeitä arvoja. Levikintarkastus Oy:n toimitusjohtaja Kaija Sinko vastaanottaa Antti-patsaan Viestinnän Keskusliiton ja sen jäsenliittojen yhteisen Mediapäivän alkajaisiksi 28.11. Helsingissä. ”Levikintarkastus Oy on tilattavien paikallislehtien pitkäaikainen yhteistyökumppani, joka omalla toiminnallaan ja palvelullaan on ollut rakentamassa paikallislehdistön profiilia luotettavana uutis- ja ilmoituskanavana, jonka tilaajamäärät Levikintarkastus Oy vuosittain tarkistaa jopa yhden tilaajan tarkkuudella”,
Read More

Kokonaislevikki ajanmukaistaa levikkiraportointia

Lehtien julkaisutapojen monipuolistuessa MediaAuditFinland Oy tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ajankohtaisen kokonaislevikin julkistamiseen. Raportoimme jatkossa painetun lehden levikin ja digitaalisen lehden levikin lisäksi myös lehtinimikkeen kokonaislevikin. Kokonaislevikki yhdistää painetun lehden ja digilehden levikit läpinäkyvästi ilman päällekkäisyyksiä. Kokonaislevikki raportoidaan jo vuotta 2013 koskevista tarkastuksista ilman lisämaksua kaikilta niiltä lehdiltä, jotka tarkastuttavat painetun lehden levikin lisäksi digilehden levikin. Vuoden 2012 digilevikkinsä mittauttaneet lehdet saavat raportoinnin myös kokonaislevikin muutoksesta 2013/2012. Painetun lehden levikki ja digilehden levikki raportoidaan edelleen entiseen tapaan yhdessä kokonaislevikin kanssa. Lehden kokonaislevikki koostuu pelkän painetun lehden levikistä, levikkikelpoisista yhdistelmätilauksista ja pelkän digilehden levikistä. Esimerkki: Lehtinimikkeen painetun lehden levikki on 50 000 ja
Read More