Archives for Ajankohtaista

Jakeluntarkastukset käynnistyvät

MediaAuditFinland Oy käynnistää jakeluntarkastukset ensi vuoden alussa täydentämään nykyisiä levikintarkastuksia. Jakeluntarkastuksia tarjotaan nykyisille levikintarkastusasiakkaille sekä kaupunkilehdille ja muille ilmaisjakelulehdille, jotka eivät ole aiemmin päässeet levikintarkastusten piiriin. Tarkastuksia voidaan tehdä painetuille lehdille, niiden digitaalisille versioille ja itsenäisille digitaalisille julkaisuille. Levikkinsä tarkastavat lehdet saavat kokonaisjakelulukuun mukaan peittojakelut, näytelehdet ym. muut nykyiseen levikkiin kuulumattomat lehdet. Kaupunkilehdet ja muut ilmaisjakelulehdet puolestaan saavat ensi kertaa MAF:n leiman jakeluluvuilleen. Tarkoituksena on tarjota enemmän vertailukelpoista, liiketoimintaa tukevaa tietoa kaikille osapuolille. Jos levikkinsä tarkastuttava lehti tarkastuttaa samassa yhteydessä myös keskimääräisen jakelunsa, raportoidaan lehdelle kokonaislevikin sisältävä lehden kokonaisjakelu. Mikäli lehden kokonaisjakelusta vähintään 50 prosenttia koostuu tarkastussääntöjen mukaisesta levikistä, on
Read More

Asiakaskyselymme tulokset 2015

Huhti-toukokuussa pyysimme asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme palautetta toiminnastamme niin KMT:n kuin levinkintarkastusprosessinkin suhteen. Halusimme lisäksi tarkistaa mielikuvamme. Yhteensä 156 asiakastamme (vastausprosentti reilut 30 %) antoi meille arvokasta palautetta. NetPromoterScoremme oli 35, vaihtelua kustantajien ja sidosryhmien päättäjien NPS 7:stä levikinkintarkastusasiakkaiden NPS 52:een. Suosittelijat arvostavat luotettavuuttamme, asiantuntemustamme ja tuottamamme tiedon hyödyllisyyttä. Ei-suosittelijat puolestaan moittivat hinnoittelua, byrokratiaa ja raportoinnin tapoja. Kansalliselle Mediatutkimukselle KMT:lle sen käyttäjät antoivat kouluarvosanan 8,0 ja levinkintarkastusprosessille LT- asiakkailta saatiin lähes kiitettävä eli 8,7. MediaAuditFinlandin yrityskuvassa vahvuuksinamme nähdään ammattitaitoisuus ja kyky tuottaa luotettavaa tietoa, josta olemme todella ylpeitä. Kahden viimeisen vuoden kehityksen kertoo alla oleva kuva: Ajankohtaiseen levikintarkastustoiminnan ja tarkastetun LT-levikin
Read More

LT Newsletter 1/2015: Valtaosa suomalaisista maksaa lukemistaan lehdistä

Kansallisen Mediatutkimuksen painettujen lehtien lukemista mittaavat tulokset kertovat suomalaisten lukevan KMT-lehdistä keskimäärin 5,7 aikakauslehteä ja 1,7 sanomalehteä tai niiden liitettä. Samaisen tutkimuksen mukaan suomalaiset maksavat edelleen lehtien sisällöstä, painettuna tai digitaalisena. Painetun sanomalehden ostaa tai tilaa 57 prosenttia vastaajista ja painetun aikakauslehden ostaa tai tilaa 45 prosenttia. Painetun lehden vahvasta asemasta suomalaisten arjessa kertovat myös levikintarkastustulokset vuodelta 2014. Levikkinsä tarkastaneiden, painettujen sanomalehtien yhteenlaskettu levikki on 2 183 121, mikä tarkoittaa yli 80 prosentin bruttopeittoa asuntokuntien määrään suhteutettuna. Levikkinsä tarkastaneiden painettujen aikakauslehtien yhteenlaskettu levikki on 7 844 752. Vuotta 2014 koskevia levikintarkastuksia on toukokuun puoliväliin mennessä tehty yhteensä 356 kappaletta, joista
Read More

KMT lukijatiedote 2014

Mainontaan suhtaudutaan positiivisesti painetussa mediassa Kansallisen Mediatutkimuksen painettujen lehtien lukemista mittaavat tulokset kertovat suomalaisten lukevan KMT-lehdistä keskimäärin 5,7 aikakauslehteä ja 1,7 sanomalehteä tai niiden liitettä. Suomalaiset maksavat edelleen lehtien sisällöstä, painettuna tai digitaalisena. Painetun sanomalehden ostaa tai tilaa 57 prosenttia vastaajista ja mainontaan sanomalehdissä suhtautuu myönteisesti 76 prosenttia suomalaisista. Painetun aikakauslehden ostaa tai tilaa 45 prosenttia ja aikakauslehtimainontaan myönteisesti suhtautuvia on 68 prosenttia vastaajista. Lehdissä julkaistuun mainontaan suhtaudutaan selvästi positiivisemmin kuin sähköisessä tai mobiilimediassa näkyvään mainontaan. Kuva 1: Myönteisesti mainontaan eri medioissa suhtautuvien osuus suomalaisista Painetut lehdet ovat massamedioita, joista isoimmat tavoittavat yli miljoona suomalaista. Alueelliset sanomalehdet peittävät oman alueensa
Read More

LT 4/2014 Newsletter: Levikintarkastukset käynnistyvät jälleen tammikuussa

Kuluvaa vuotta 2014 koskevat levikintarkastukset käynnistyvät jälleen vuodenvaihteessa. Olemme koonneet tähän uutiskirjeeseen levikintarkastuksia koskevaa ohjeistusta. Levikintarkastussääntöjä on uudistettu viime vuodesta. Periaatteena on ollut kustantajien toiveesta yksinkertaistaa säännöstöä ja yhdenmukaistaa painettua lehteä, digilehteä ja yhdistelmätilauksia koskevat säännöt kokonaislevikin hengen mukaiseksi levikkitrendiä katkaisematta. Uudistetut säännöt ovat voimassa jo tulevissa vuotta 2014 koskevissa tarkastuksissa. Tarkastusten aikataulu Tarkastusten on määrä valmistua huhtikuun alkuun mennessä. Tätä silmällä pitäen lehdet on jaettu viiteen ryhmään, jonka mukaan lehden tarkastusajankohta määräytyy. Tarkastustaulukko ja liitemateriaali pyydetään lähettämään alla olevaan päivämäärään mennessä: Ammatti- ja järjestölehdet 16.1.2015 6–7-päiväiset sanomalehdet 30.1.2015 3–5-päiväiset sanomalehdet 20.2.2015  Yleisölehdet ja asiakaslehdet 27.2.2015  1–2-päiväiset sanomalehdet 6.3.2015 Tarkastusten kulku 1. Tulosta itsellesi
Read More

KMT lukijatiedote syksy 2013/kevät 2014

KMT -tieto ajankohtaistuu: syyskuusta alkaen raportoidaan kuukausittaiset lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet KMT:sta julkaistaan 16.9. lähtien kuukausittaiset lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet kahdesti vuodessa tapahtuvan perusraportoinnin lisäksi. Suomen Kansallinen Mediatutkimus tekee tässä maailmanennätyksen lukujen julkaisutiheyden suhteen, tinkimättä kuitenkaan tilastollisesta luotettavuudesta. Kuukausittaiset luvut tuotetaan täysin samalla menetelmällä kuin KMT:n viralliset lukijamäärät, käyttäen painetusta lehdestä kolmen viimeisimmän kuukauden keskimääräistä lukijamäärää ja lehtien digitaalisista versioista viimeisimmän kuukauden viikkokeskiarvoa. Nyt julkaistavissa kuukausitilastoissa ovat mukana kaikki Kärkimedialehdet, Ilta-Sanomat ja muutama muu lehti. Kaikkien vähintään 10 kertaa vuodessa ilmestyvien KMT lehtien on mahdollista tulla mukaan. Kuukausittaiset lukijamäärät julkaistaan takautuvasti vuoden 2013 alusta ja aikasarja osoittaa, kuinka vakaata painettujen lehtien lukeminen
Read More

LT 3/2014 Newsletter: Uudistetut levikintarkastussäännöt julkistettu

Uudistetut levikintarkastussäännöt on päivitetty nettisivuillemme. Painetun lehden ja digitaalisen lehden tarkastussäännöt on yhdistetty yhdeksi sääntökokonaisuudeksi. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa kustantajien hinnoittelutyötä monipuolistuvassa kuluttajatarjonnassa Periaatteena on ollut kustantajien toiveesta yksinkertaistaa säännöstöä ja yhdenmukaistaa painettua lehteä, digilehteä ja yhdistelmätilauksia koskevat säännöt kokonaislevikin hengen mukaiseksi levikkitrendiä katkaisematta. Tärkeimmistä uudistuksista kerroimme yksityiskohtaisesti kesäkuun uutiskirjeessämme: alennusluokka 51–85% laajennetaan koskemaan myös yksittäin myytyjä tilauksia ja irtonumeroita, yhdistelmätilauksiin sovelletaan samoja hintasääntöjä kuin painettuun lehteen ja digilehteen ja vapaakappalesäännöstö yhdenmukaistetaan. Tarkastussääntöjä on kesän jälkeen hiottu yhdessä Levikintarkastusjaoston kanssa. MediaAuditFinland Oy:n hallituksen hyväksymät muutokset tulevat voimaan jo kuluvaa vuotta 2014 koskevissa tarkastuksissa.
Read More

KMT Newsletter 3/2014

KMT Käyttösäännöstöstä aiempaa avoimempi MediaAuditFinland on yhteistyössä KMT Asiantuntijoiden kanssa uudistanut KMT Käyttösäännöstöä. Uudistuksen tavoitteena on aiempaa yksiselitteisempi, käytännöllisempi ja avoimempi käyttösäännöstö. Oleellisimmat muutokset koskevat KMT-aineiston julkista käyttöä. Jatkossa kaikki tuotettu KMT-aineisto on käytettävissä julkisesti (kohta 5.1). Säännöistä on poistettu rajoitus, jonka mukaan lehti on voinut raportoida ainoastaan oman lehden tietoja vapaasti kaikissa kohderyhmissä, mutta muiden lehtien osalta julkinen tieto on ollut rajattu lukijamäärään, sukupuoleen ja 3-luokkaiseen ikään. Alueellinen vertailu (pois lukien kuntakohtainen vertailu) kaikissa kohderyhmissä on myös sallittua, kunhan tutkimuksen lähde, käytetty alue ja kohderyhmä ilmoitetaan selkeästi. Käyttösäännöstössä (kohta 3.2.4) sallitaan jatkossa erilaisista lehtipaketeista tehtävien bruttolukujen käyttö ilman, että
Read More

KMT newsletter 2/2014

KMT raportointitiheys nopeutuu: lukijamäärät ja kokonaistavoittavuus kerran kuussa MediaAuditFinland ja TNS Gallup nopeuttavat Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) lehtien lukijamäärien ja kokonaistavoittavuuden (lehden painetun ja digitaalisen version lukijamäärät) raportointia merkittävästi. Syyskuusta 2014 alkaen halukkaiden KMT-lehtien luvut päivitetään kuukausittain ja ne julkaistaan osoitteessa www.mediaauditfinland.fi Kuukausittaiset lukijamäärät ja kokonaistavoittavuusluvut muodostuvat lehden kolmen edellisen kuukauden haastatteluista. Luvut tuotetaan suoraan KMT-aineistosta täysin samoilla periaatteilla ja säännöillä kuin viralliset kaksi kertaa vuodessa julkaistavat lukijamäärät. Kustantajat voivat käyttää kuukausittaisia lukuja mediamarkkinoinnissaan ja myyntityössään sekä omien markkinointitoimenpiteidensä seuraamiseen. Tiheämpi raportoinnin tarve on ilmeisin päivittäin ilmestyvillä sanomalehdillä ja hanke saikin alkunsa Kärkimedialle tehdystä pilotista. Pilotin perusteella kaikki 34 Kärkimedia- lehteä
Read More

LT 2/2014 Newsletter: Uudistuksia levikintarkastussääntöihin

Levikintarkastussääntöjen uudistuksen tavoitteena on helpottaa kustantajien hinnoittelutyötä monipuolistuvassa kuluttajatarjonnassa. Merkittävin uudistus koskee sekä painettua että digitaalista lehteä ja muut muutokset digitaalisen lehden tarkastussääntöjä. Perusperiaatteena on yhdenmukaistaa painettua lehteä, digilehteä ja yhdistelmätilauksia koskeva säännöstö kokonaislevikin hengen mukaiseksi levikkitrendiä katkaisematta. MediaAuditFinland Oy:n hallituksen hyväksymät muutokset tulevat voimaan jo kuluvaa vuotta 2014 koskevissa tarkastuksissa. ALENNUSRYHMÄ 51–85 % MYÖS KAIKILLE TILAUKSILLE JA IRTONUMEROILLE Tällä hetkellä joukkotilauksia ja joukkoirtonumeroita koskeva alennusluokka (51–85%) laajennetaan koskemaan myös normaaleja, yksittäin myytyjä tilauksia ja irtonumeroita. Joukkotilauksissa ja -irtonumeroissa myyntierän koko on ollut vähintään 100 kappaletta ja maksaja joku muu kuin vastaanottaja tai kustantaja itse. Muutoksen jälkeen kaikki 51–85 prosentin
Read More