Monthly Archives kesäkuu 2017

Asiakaskyselyn tulokset 2017

Asiakkaamme ja sidosryhmämme antoivat toukokuussa arvokasta palautetta toiminnastamme  niin KMT:n kuin levikintarkastusprosessinkin suhteen. NetPromoterScoremme oli ennätyskorkea 39. Suosittelijat arvostavat luotettavuuttamme, asiantuntemustamme ja tuottamamme tiedon hyödyllisyyttä sekä palvelun ystävällisyyttä . Ei-suosittelijat kaipasivat prosessien ja tuottamiemme lukujen modernisointia. Kansalliselle Mediatutkimukselle KMT:lle sen käyttäjät antoivat kouluarvosanan 8,0. KMT:tä pidettiin  tärkeänä ja  käyttökelpoisena tutkimuksena, jota hyödynnetään ylivoimaisesti eniten lukijamäärien ja kokonaistavoittavuuslukujen mediamyynnin tukena. Levikintarkastusprosessin kouluarvosanaksi saatiin LT-asiakkailta lähes kiitettävä 8,6. Tarkastustoimintaa pidettiin erittäin luotettavana, asiantuntevana ja ystävällisenä. Kritiikkiä saatiin tarkastuslomakkeen epäselvyydestä digitaalisten kappaleiden raportoinnin kohdalla. MediaAuditFinlandin yrityskuvassa vahvuuksinamme ovat edelleen ammattitaitoisuus ja kyky tuottaa luotettavaa tietoa. Neljän viimeisen vuoden kehityksen kertoo alla oleva kuva:
Read More

Digitaalisuuden osuus sanomalehtien levikistä kasvaa

Sanomalehtien digitaalisesta sisällöstä maksaminen kasvoi lähes kolmanneksella, toista vuotta peräkkäin Sanomalehtien vertailukelpoinen digilevikki jatkaa kasvuaan toista vuotta peräkkäin, kertovat vahvistetut vuoden 2016 LT-levikintarkastusluvut. Sanomalehtien vertailukelpoisen printtilevikin muutos on laskevaa, mutta samaan aikaan vertailukelpoisen digitaalisen levikin kasvu on ollut huimaa; viimeisen kahden vuoden aikana digitaalinen levikki on noussut vuosittain reilut 30 prosenttia. Sanomalehtien sisällöstä ollaan halukkaita maksamaan edelleen painettuina tai digitaalisena. Kuva 1. Sanomalehtien vertailukelpoisen levikin muutos Maksetun kokonaislevikin jakaumassa digitaalisuuden kasvu näkyy voimakkaimmin yhdistelmäkappaleiden nousuna. Yhdistelmäkappaleiden (= painettu lehti ja sen digitaalinen versio) osuus kokonaislevikistä nousi 2016 painettua selvästi suuremmaksi. Kokonaislevikkinsä tarkastaneiden sanomalehtien tilaajista yhä useampi saa lehtensä sekä painettuna
Read More