Yearly Archives 2017

MAF toivottaa Hyvää Joulua!

MAF toivottaa Hyvää Joulua! MAF  lahjoitti tänä vuonna joulutervehdyksiin varatut eurot Hyvä Joulumieli -keräykseen. Tuotoilla Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto jakavat ruokalahjakortteja 30 000 suomalaiselle vähävaraiselle lapsiperheelle. Lisää keräyksestä voit lukea täältä ja samalla tehdä oman lahjoituksesi.    
Read More

Enemmistö suomalaisista maksaa sanomalehtien (67%) ja aikakauslehtien (62%) tilauksista

Enemmistö suomalaisista maksaa  sanomalehtien (67%)  ja aikakauslehtien (62%) tilauksista Kansallisessa Mediatutkimuksessa  (KMT) mitataan  nyt myös kuinka moni suomalainen saa talouteensa maksullisen sanomalehden tai aikakauslehden tilauksen painettuna, digitaalisena tai näiden yhdistelmänä. Sanomalehden maksullinen tilaus tulee 67 prosentille vastaajista ja aikakauslehden tilaus 62 prosentille. Tilauksen maksaa useimmiten vastaaja itse ja alle 20 vuotiaiden kohdalla joku muu taloudessa tai sukulainen. Tilaustyyppinä painettu lehti on edelleen selvästi suosituin. KMT seuraa edelleen vuonna 2011 aloitettua trendiä suomalaisten käyttämistä lukuvälineistä. Painettuun lehteen tarttuu viikoittain edelleen 78 prosenttia suomalaisista ja digitaaliseen lukuvälineeseen 65 prosenttia. Digitaalisen lukemisen välineenä matkapuhelin on odotusten mukaisesti saavuttanut tietokoneen, tablettien suosion jopa hieman
Read More

Asiakaskyselyn tulokset 2017

Asiakkaamme ja sidosryhmämme antoivat toukokuussa arvokasta palautetta toiminnastamme  niin KMT:n kuin levikintarkastusprosessinkin suhteen. NetPromoterScoremme oli ennätyskorkea 39. Suosittelijat arvostavat luotettavuuttamme, asiantuntemustamme ja tuottamamme tiedon hyödyllisyyttä sekä palvelun ystävällisyyttä . Ei-suosittelijat kaipasivat prosessien ja tuottamiemme lukujen modernisointia. Kansalliselle Mediatutkimukselle KMT:lle sen käyttäjät antoivat kouluarvosanan 8,0. KMT:tä pidettiin  tärkeänä ja  käyttökelpoisena tutkimuksena, jota hyödynnetään ylivoimaisesti eniten lukijamäärien ja kokonaistavoittavuuslukujen mediamyynnin tukena. Levikintarkastusprosessin kouluarvosanaksi saatiin LT-asiakkailta lähes kiitettävä 8,6. Tarkastustoimintaa pidettiin erittäin luotettavana, asiantuntevana ja ystävällisenä. Kritiikkiä saatiin tarkastuslomakkeen epäselvyydestä digitaalisten kappaleiden raportoinnin kohdalla. MediaAuditFinlandin yrityskuvassa vahvuuksinamme ovat edelleen ammattitaitoisuus ja kyky tuottaa luotettavaa tietoa. Neljän viimeisen vuoden kehityksen kertoo alla oleva kuva:
Read More

Digitaalisuuden osuus sanomalehtien levikistä kasvaa

Sanomalehtien digitaalisesta sisällöstä maksaminen kasvoi lähes kolmanneksella, toista vuotta peräkkäin Sanomalehtien vertailukelpoinen digilevikki jatkaa kasvuaan toista vuotta peräkkäin, kertovat vahvistetut vuoden 2016 LT-levikintarkastusluvut. Sanomalehtien vertailukelpoisen printtilevikin muutos on laskevaa, mutta samaan aikaan vertailukelpoisen digitaalisen levikin kasvu on ollut huimaa; viimeisen kahden vuoden aikana digitaalinen levikki on noussut vuosittain reilut 30 prosenttia. Sanomalehtien sisällöstä ollaan halukkaita maksamaan edelleen painettuina tai digitaalisena. Kuva 1. Sanomalehtien vertailukelpoisen levikin muutos Maksetun kokonaislevikin jakaumassa digitaalisuuden kasvu näkyy voimakkaimmin yhdistelmäkappaleiden nousuna. Yhdistelmäkappaleiden (= painettu lehti ja sen digitaalinen versio) osuus kokonaislevikistä nousi 2016 painettua selvästi suuremmaksi. Kokonaislevikkinsä tarkastaneiden sanomalehtien tilaajista yhä useampi saa lehtensä sekä painettuna
Read More

KMT:n digilukemisen kalibrointi muuttuu heinäkuussa

KMT:n digilukemisen kalibrointi muuttuu heinäkuussa FIAM – yleisömittauksen vaatimat uudet tagit tulee olla asennettuna toukokuussa Suomen suurimmat mediayhtiöt, MTL ja Media Metrics Finland ovat yhdessä päättäneet, että Internetin yleisömittaus muuttuu kevään 2017 aikana. Muutoksella on suora vaikutus KMT-raportointiin. Aiemmin KMT kokonaistavoittavuuslukujen tuottamiseksi digilukeminen on kalibroitu TNS Metrix-datalla, jonka tuottaminen päättyy kesällä 2017. KMT:n digilukeminen ja kokonaistavoittavuus kalibroidaan KMT 2017 kokovuosiaineistoon käyttämällä heinäkuun alusta lähtien kerättävää uutta comScoren tuottamaa dataa niiden medioiden osalta, joista uutta dataa on saatavilla. Muista medioista digilukeminen ja kokonaistavoittavuus tuotetaan pelkän kyselytutkimusaineiston perusteella, kuten on toimittu tähänkin saakka. TNS Metrix on ollut comScoren omistama tuote vuoden 2015
Read More

KMT kasvaa: raportointiin uusia kaupunkilehtiä ja sanomalehtien näköislehtiä

Kansallinen Mediatutkimus (KMT) monipuolistui ja laajeni 2016 merkittävästi. Valtakunnallisten sanomalehtien osalta lukemiskysymyksiä täydennettiin koskemaan myös painetun lehden kanssa identtisiä näköislehtiä. Kustantajille ja mainostajille uudistus tuo luotettavan ja yksiselitteisen tavan osoittaa paljonko lisälukijoita painettu lehti mainoksineen saa digitaalisesta näköislehdestä. Mitattujen sanomalehtien näköislehdet (36 kpl) tuovat keskimäärin viisi prosenttia lisää lukijoita painetulle lehdelle. KMT laajeni merkittävästi myös alueellisesti, 46 lehden muodostama KaupunkiPlus-paketti tuli mukaan raportointiin jäsenlehtineen. Alueellisen ja valtakunnallisen keskenään vertailukelpoisen lukijamäärä ja -profiilitiedon laajentuminen palvelee sekä kustantajia, mainostajia että mediatoimistoja. KMT seuraa edelleen vuonna 2011 aloitettua trendiä suomalaisten käyttämistä lukuvälineistä. Painettu käyttöliittymään tarttuu viikoittain edelleen 80 % suomalaisista ja digitaaliseen 70
Read More

KMT 2017 käynnistyy entistä laajempana, 18 uutta lehteä mukaan

KMT 2017 käynnistyy entistä laajempana, 18 uutta lehteä mukaan KMT 2017 kenttätyö käynnistyy 9.1.2017 ja mukaan on tullut ilahduttavasti sekä uusia aikakauslehtiä että kaupunkilehtiä, sanomalehtien lisäpeittolehtiä ja KaupunkiPlus-paketti. Muutamia lehtiä on toki jäänyt matkasta pois, mutta saldo vuodelle 2017 on selvästi positiivinen. KMT:hen on tuotu uusia kysymyksiä mm. maksullisen sisällön alustoista, sijoitusomaisuudesta eikä lemmikkejäkään ole unohdettu. KMT 2017 kokonaistavoittavuudet tullaan kalibroimaan verkon uuteen valuuttaan, jonka tuottaa comScore. KMT 2016 raportointi: Tulevan helmi-maaliskuun vaihteessa raportoidaan vuoden 2016 lopulliset luvut eli KMT 2016 kokonaisuus. Raportointiin on mahdutettu takautuvasti jo muutamia uusia tulokkaita, joista merkittävimpänä 46:n paikallisen kaupunkilehden paketti KaupunkiPlus. Lisäksi suurimpien Kärkimedia-lehtien
Read More