Yearly Archives 2017

KMT:n digilukemisen kalibrointi muuttuu heinäkuussa

KMT:n digilukemisen kalibrointi muuttuu heinäkuussa FIAM – yleisömittauksen vaatimat uudet tagit tulee olla asennettuna toukokuussa Suomen suurimmat mediayhtiöt, MTL ja Media Metrics Finland ovat yhdessä päättäneet, että Internetin yleisömittaus muuttuu kevään 2017 aikana. Muutoksella on suora vaikutus KMT-raportointiin. Aiemmin KMT kokonaistavoittavuuslukujen tuottamiseksi digilukeminen on kalibroitu TNS Metrix-datalla, jonka tuottaminen päättyy kesällä 2017. KMT:n digilukeminen ja kokonaistavoittavuus kalibroidaan KMT 2017 kokovuosiaineistoon käyttämällä heinäkuun alusta lähtien kerättävää uutta comScoren tuottamaa dataa niiden medioiden osalta, joista uutta dataa on saatavilla. Muista medioista digilukeminen ja kokonaistavoittavuus tuotetaan pelkän kyselytutkimusaineiston perusteella, kuten on toimittu tähänkin saakka. TNS Metrix on ollut comScoren omistama tuote vuoden 2015
Read More

KMT kasvaa: raportointiin uusia kaupunkilehtiä ja sanomalehtien näköislehtiä

Kansallinen Mediatutkimus (KMT) monipuolistui ja laajeni 2016 merkittävästi. Valtakunnallisten sanomalehtien osalta lukemiskysymyksiä täydennettiin koskemaan myös painetun lehden kanssa identtisiä näköislehtiä. Kustantajille ja mainostajille uudistus tuo luotettavan ja yksiselitteisen tavan osoittaa paljonko lisälukijoita painettu lehti mainoksineen saa digitaalisesta näköislehdestä. Mitattujen sanomalehtien näköislehdet (36 kpl) tuovat keskimäärin viisi prosenttia lisää lukijoita painetulle lehdelle. KMT laajeni merkittävästi myös alueellisesti, 46 lehden muodostama KaupunkiPlus-paketti tuli mukaan raportointiin jäsenlehtineen. Alueellisen ja valtakunnallisen keskenään vertailukelpoisen lukijamäärä ja -profiilitiedon laajentuminen palvelee sekä kustantajia, mainostajia että mediatoimistoja. KMT seuraa edelleen vuonna 2011 aloitettua trendiä suomalaisten käyttämistä lukuvälineistä. Painettu käyttöliittymään tarttuu viikoittain edelleen 80 % suomalaisista ja digitaaliseen 70
Read More

KMT 2017 käynnistyy entistä laajempana, 18 uutta lehteä mukaan

KMT 2017 käynnistyy entistä laajempana, 18 uutta lehteä mukaan KMT 2017 kenttätyö käynnistyy 9.1.2017 ja mukaan on tullut ilahduttavasti sekä uusia aikakauslehtiä että kaupunkilehtiä, sanomalehtien lisäpeittolehtiä ja KaupunkiPlus-paketti. Muutamia lehtiä on toki jäänyt matkasta pois, mutta saldo vuodelle 2017 on selvästi positiivinen. KMT:hen on tuotu uusia kysymyksiä mm. maksullisen sisällön alustoista, sijoitusomaisuudesta eikä lemmikkejäkään ole unohdettu. KMT 2017 kokonaistavoittavuudet tullaan kalibroimaan verkon uuteen valuuttaan, jonka tuottaa comScore. KMT 2016 raportointi: Tulevan helmi-maaliskuun vaihteessa raportoidaan vuoden 2016 lopulliset luvut eli KMT 2016 kokonaisuus. Raportointiin on mahdutettu takautuvasti jo muutamia uusia tulokkaita, joista merkittävimpänä 46:n paikallisen kaupunkilehden paketti KaupunkiPlus. Lisäksi suurimpien Kärkimedia-lehtien
Read More