Monthly Archives marraskuu 2015

Jakeluntarkastukset käynnistyvät

MediaAuditFinland Oy käynnistää jakeluntarkastukset ensi vuoden alussa täydentämään nykyisiä levikintarkastuksia. Jakeluntarkastuksia tarjotaan nykyisille levikintarkastusasiakkaille sekä kaupunkilehdille ja muille ilmaisjakelulehdille, jotka eivät ole aiemmin päässeet levikintarkastusten piiriin. Tarkastuksia voidaan tehdä painetuille lehdille, niiden digitaalisille versioille ja itsenäisille digitaalisille julkaisuille. Levikkinsä tarkastavat lehdet saavat kokonaisjakelulukuun mukaan peittojakelut, näytelehdet ym. muut nykyiseen levikkiin kuulumattomat lehdet. Kaupunkilehdet ja muut ilmaisjakelulehdet puolestaan saavat ensi kertaa MAF:n leiman jakeluluvuilleen. Tarkoituksena on tarjota enemmän vertailukelpoista, liiketoimintaa tukevaa tietoa kaikille osapuolille. Jos levikkinsä tarkastuttava lehti tarkastuttaa samassa yhteydessä myös keskimääräisen jakelunsa, raportoidaan lehdelle kokonaislevikin sisältävä lehden kokonaisjakelu. Mikäli lehden kokonaisjakelusta vähintään 50 prosenttia koostuu tarkastussääntöjen mukaisesta levikistä, on
Read More