Monthly Archives syyskuu 2015

KMT lukijatiedote S14/K15

Puolet suomalaisista käyttää perinteisiä ja nettimedioita, neljännes on pääasiassa nettimedioiden suurkuluttajia Uudistunut KMT-tutkimus mittaa lehtien lukijamäärät painettuina ja digitaalisina versioina. Tutkimuksessa tarkastellaan myös erilaisia mediankäyttäjätyyppejä. Noin puolet suomalaisista käyttää vahvasti sekä perinteisiä että nettimedioita. Reilu viidennes turvautuu pääasiassa perinteisiin medioihin (painetut lehdet, televisio ja radio). Neljännes kansasta kokee olevansa nettimedioiden suurkuluttajia. Mediankäyttäjätyypit eri ikäryhmissä % vastaajista Ryhmiä erottaa toisistaan myös se, mitä netissä tehdään. Perinteisten medioiden suurkuluttajien netin käyttöä leimaa hyöty ja nettimedioiden suurkäyttäjiä puolestaan viihde. Netin käyttötarkoitukset (viikoittain), % vastaajista Kokonaisuutena lehtien lukemisen monipuolistuminen jatkuu edelleen digitalisoitumisen myötä. Tähän asti kiihtyvää vauhtia kasvaneen matkapuhelimen käytön kasvu näyttää hieman hidastuneen,
Read More