Monthly Archives toukokuu 2015

Asiakaskyselymme tulokset 2015

Huhti-toukokuussa pyysimme asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme palautetta toiminnastamme niin KMT:n kuin levinkintarkastusprosessinkin suhteen. Halusimme lisäksi tarkistaa mielikuvamme. Yhteensä 156 asiakastamme (vastausprosentti reilut 30 %) antoi meille arvokasta palautetta. NetPromoterScoremme oli 35, vaihtelua kustantajien ja sidosryhmien päättäjien NPS 7:stä levikinkintarkastusasiakkaiden NPS 52:een. Suosittelijat arvostavat luotettavuuttamme, asiantuntemustamme ja tuottamamme tiedon hyödyllisyyttä. Ei-suosittelijat puolestaan moittivat hinnoittelua, byrokratiaa ja raportoinnin tapoja. Kansalliselle Mediatutkimukselle KMT:lle sen käyttäjät antoivat kouluarvosanan 8,0 ja levinkintarkastusprosessille LT- asiakkailta saatiin lähes kiitettävä eli 8,7. MediaAuditFinlandin yrityskuvassa vahvuuksinamme nähdään ammattitaitoisuus ja kyky tuottaa luotettavaa tietoa, josta olemme todella ylpeitä. Kahden viimeisen vuoden kehityksen kertoo alla oleva kuva: Ajankohtaiseen levikintarkastustoiminnan ja tarkastetun LT-levikin
Read More

LT Newsletter 1/2015: Valtaosa suomalaisista maksaa lukemistaan lehdistä

Kansallisen Mediatutkimuksen painettujen lehtien lukemista mittaavat tulokset kertovat suomalaisten lukevan KMT-lehdistä keskimäärin 5,7 aikakauslehteä ja 1,7 sanomalehteä tai niiden liitettä. Samaisen tutkimuksen mukaan suomalaiset maksavat edelleen lehtien sisällöstä, painettuna tai digitaalisena. Painetun sanomalehden ostaa tai tilaa 57 prosenttia vastaajista ja painetun aikakauslehden ostaa tai tilaa 45 prosenttia. Painetun lehden vahvasta asemasta suomalaisten arjessa kertovat myös levikintarkastustulokset vuodelta 2014. Levikkinsä tarkastaneiden, painettujen sanomalehtien yhteenlaskettu levikki on 2 183 121, mikä tarkoittaa yli 80 prosentin bruttopeittoa asuntokuntien määrään suhteutettuna. Levikkinsä tarkastaneiden painettujen aikakauslehtien yhteenlaskettu levikki on 7 844 752. Vuotta 2014 koskevia levikintarkastuksia on toukokuun puoliväliin mennessä tehty yhteensä 356 kappaletta, joista
Read More