Monthly Archives kesäkuu 2014

KMT newsletter 2/2014

KMT raportointitiheys nopeutuu: lukijamäärät ja kokonaistavoittavuus kerran kuussa MediaAuditFinland ja TNS Gallup nopeuttavat Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) lehtien lukijamäärien ja kokonaistavoittavuuden (lehden painetun ja digitaalisen version lukijamäärät) raportointia merkittävästi. Syyskuusta 2014 alkaen halukkaiden KMT-lehtien luvut päivitetään kuukausittain ja ne julkaistaan osoitteessa www.mediaauditfinland.fi Kuukausittaiset lukijamäärät ja kokonaistavoittavuusluvut muodostuvat lehden kolmen edellisen kuukauden haastatteluista. Luvut tuotetaan suoraan KMT-aineistosta täysin samoilla periaatteilla ja säännöillä kuin viralliset kaksi kertaa vuodessa julkaistavat lukijamäärät. Kustantajat voivat käyttää kuukausittaisia lukuja mediamarkkinoinnissaan ja myyntityössään sekä omien markkinointitoimenpiteidensä seuraamiseen. Tiheämpi raportoinnin tarve on ilmeisin päivittäin ilmestyvillä sanomalehdillä ja hanke saikin alkunsa Kärkimedialle tehdystä pilotista. Pilotin perusteella kaikki 34 Kärkimedia- lehteä
Read More

LT 2/2014 Newsletter: Uudistuksia levikintarkastussääntöihin

Levikintarkastussääntöjen uudistuksen tavoitteena on helpottaa kustantajien hinnoittelutyötä monipuolistuvassa kuluttajatarjonnassa. Merkittävin uudistus koskee sekä painettua että digitaalista lehteä ja muut muutokset digitaalisen lehden tarkastussääntöjä. Perusperiaatteena on yhdenmukaistaa painettua lehteä, digilehteä ja yhdistelmätilauksia koskeva säännöstö kokonaislevikin hengen mukaiseksi levikkitrendiä katkaisematta. MediaAuditFinland Oy:n hallituksen hyväksymät muutokset tulevat voimaan jo kuluvaa vuotta 2014 koskevissa tarkastuksissa. ALENNUSRYHMÄ 51–85 % MYÖS KAIKILLE TILAUKSILLE JA IRTONUMEROILLE Tällä hetkellä joukkotilauksia ja joukkoirtonumeroita koskeva alennusluokka (51–85%) laajennetaan koskemaan myös normaaleja, yksittäin myytyjä tilauksia ja irtonumeroita. Joukkotilauksissa ja -irtonumeroissa myyntierän koko on ollut vähintään 100 kappaletta ja maksaja joku muu kuin vastaanottaja tai kustantaja itse. Muutoksen jälkeen kaikki 51–85 prosentin
Read More