Monthly Archives lokakuu 2013

Kokonaislevikki ajanmukaistaa levikkiraportointia

Lehtien julkaisutapojen monipuolistuessa MediaAuditFinland Oy tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ajankohtaisen kokonaislevikin julkistamiseen. Raportoimme jatkossa painetun lehden levikin ja digitaalisen lehden levikin lisäksi myös lehtinimikkeen kokonaislevikin. Kokonaislevikki yhdistää painetun lehden ja digilehden levikit läpinäkyvästi ilman päällekkäisyyksiä. Kokonaislevikki raportoidaan jo vuotta 2013 koskevista tarkastuksista ilman lisämaksua kaikilta niiltä lehdiltä, jotka tarkastuttavat painetun lehden levikin lisäksi digilehden levikin. Vuoden 2012 digilevikkinsä mittauttaneet lehdet saavat raportoinnin myös kokonaislevikin muutoksesta 2013/2012. Painetun lehden levikki ja digilehden levikki raportoidaan edelleen entiseen tapaan yhdessä kokonaislevikin kanssa. Lehden kokonaislevikki koostuu pelkän painetun lehden levikistä, levikkikelpoisista yhdistelmätilauksista ja pelkän digilehden levikistä. Esimerkki: Lehtinimikkeen painetun lehden levikki on 50 000 ja
Read More